Witamy na Planecie openSUSE

Jest to zbiór, który zawiera blogi wszystkich osób wspierających openSUSE.

Jeżeli chcesz, aby twój blog został dodany do zbioru, przeczytaj instrukcje.


Czwartek
21. listopad 2013


face

Pulpit plazmy korzysta z akonadi, które w domyślnej konfiguracji używa własnej instancji mysql/mariadb. Amarok przechowuje informacje o naszej bibliotece (notowania, teksty, oceny) również w bazie mysql. W tym celu korzysta również z własnej instancji. DigiKam domyślnie przechowuje informacji o kolekcji obrazów w bazie sqlite. Przy większych kolekcjach, może okazać się, że wydajność sqlite jest niewystarczająca. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wszystkie bazy przenieść do systemowej instancji mariadb. Dzięki temu unikniemy dublowania instancji baz dla akonadi i amaroka oraz przyspieszymy działanie digiKama.

I krótka legenda dla kodów użytych w tym wpisie.Kody zaczynające się od:

 • # – należy wykonać jako root
 • $ – należy wykonać jako zwykły użytkownik
 • > – należy wykonać w konsoli mysql/mariadb

Zanim zaczniemy migrować bazy, należy zainstalować serwer mysql/mariadb i uruchomić go:

# zypper in mariadb
# systemctl enable mysql
# systemctl start mysql

Akonadi

Upewniamy się, że akonadi działa:

$ akonadictl status

Tworzymy zrzut aktualnej bazy akonadi za pomocą:

$ mysqldump --socket=~/.local/share/akonadi/socket-$HOSTNAME/mysql.socket akonadi > ~/akonadi-backup.sql

Zatrzymujemy serwer akonadi:

$ akonadictl stop

Zmieniamy konfigurację bazy danych akonadi, tak aby korzystała z zewnętrznego serwera mysql. Możemy edytować plik ~/.config/akonadi/akonadiserverrc by jego zawartość wyglądała następująco:

[%General]
Driver=QMYSQL
SizeThreshold=4096
ExternalPayload=false

[QMYSQL]
Name=akonadi
Host=localhost
Options=
ServerPath=/usr/sbin/mysqld
StartServer=false
User=akonadi
Password=akonadi

[Debug]
Tracer=null

Lub możemy uruchomić:

$ kcmshell4 akonadi

Odznaczamy ‚Używaj wewnętrznego serwera MySQL’ i uzupełniamy dane jak na rysunku poniżej.

akonadi-system-mariadb

Następnie konieczne jest dodanie bazy danych i użytkownika.

> CREATE USER 'akonadi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'akonadi';
> CREATE DATABASE `akonadi`;
> GRANT ALL PRIVILEGES ON akonadi.* to 'akonadi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'akonadi';

Następnie należy przywrócić nasz zrzut bazy akonadi za pomocą:

$ mysql akonadi < akonadi-backup.sql

Teraz pozostało nam już tylko uruchomić serwer akonadi za pomocą:

$ akonadictl start

Jeśli spotkamy się z błędem:

Sql error: Table 'akonadi.SchemaVersionTable' doesn't exist QMYSQL: Unable to execute query

należy zmienić nazwy table naszej bazy na format CamelCase.

> RENAME TABLE schemaversiontable TO SchemaVersionTable;
> RENAME TABLE resourcetable TO ResourceTable;
> RENAME TABLE collectionattributetable TO CollectionAttributeTable;
> RENAME TABLE collectionmimetyperelation TO CollectionMimeTypeRelation;
> RENAME TABLE collectionpimitemrelation TO CollectionPimItemRelation;
> RENAME TABLE collectiontable TO CollectionTable;
> RENAME TABLE flagtable TO FlagTable;
> RENAME TABLE mimetypetable TO MimeTypeTable;
> RENAME TABLE parttable TO PartTable;
> RENAME TABLE pimitemflagrelation TO PimItemFlagRelation;
> RENAME TABLE pimitemtable TO PimItemTable;

Od teraz akonadi będzie korzystało z systemowej instancji mysql/mariadb.
Możliwe są dalsze optymalizacje bazy danych, adekwatne do konfiguracji używanej przez dedykowaną instancję bazy.

Amarok

Zatrzymujemy serwer mysql/mariadb:

# systemctl stop mysql

Uruchamiamy serwer tylko z bazą amaroka:

$ cd ~/.kde4/share/apps/amarok
$ /usr/sbin/mysqld --defaults-file=`pwd`/my.cnf --default-storage-engine=MyISAM --datadir=`pwd`/mysqle --socket=`pwd`/sock --skip-grant-tables

Teraz pozostaje utworzyć zrzut bazy amaroka:

$ mysqldump -S sock amarok > amarok.sql

Po wykonaniu zrzuty możemy już zatrzymać serwer z bazą amarok i uruchomi


Wtorek
19. listopad 2013


face

Nowa wersja openSUSE już do pobrania a w nim:
- Kernel 3.11
- KDE Plasma Desktop 4.11
- Gnome Shell 3.10.1
- Xfce
- e17 0.17.3
- Xorg Server 1.14
- LibreOffice 4.1
- YaST 3.0 (przepisany na nowo w Ruby)
- Zypper 1.9Sobota
05. październik 2013


Piotr Krakowiak: Linux Day 2013

14:52 UTCmember

face

W dniach 15-24 października odbędą się konferencje Linux Days 2013, podczas których eksperci z firmy SUSE omówią i zaprezentują najnowsze technologie open source opracowane w SUSE pod kątem obsługi serwerowni i centrów danych. Pokazy oparte będą na najnowszej wersji SUSE Linux Enterprise 11 Service Pack 3, która zapewnia większą niż dotychczas skalowalność serwerów linuksowych oraz wyższy poziom bezpieczeństwa.
Konferencje odbędą się w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie i Gdańsku.


Niedziela
03. marzec 2013


face

Ady korzystać z najnowszego flasha w openSUSE konieczne jest zainstalowanie pakietu chromium-pepper-flash. Dostępny jest on w repozytorium packmana. Instalacja ogranicza się tylko do wykonania:

zypper in chromium-pepper-flash

Jednak aby chromium współpracowało z nową wtyczką, konieczne jest dodanie odpowiednich flag do globalnego pliku konfiguracyjnego chromium. Jako root edytujemy plik /etc/default/chromium i dodajemy poniższe flagi. Jeśli już korzystamy z innych flag, wystarczy je dopisać na końcu.

CHROMIUM_FLAGS="--ppapi-flash-path=/usr/lib/chromium/PepperFlash/libpepflashplayer.so"

Jeśli korzystamy z openSUSE w wersji x86_64, ścieżka do wtyczki zawiera lib64 zamiast lib.

Po ponownym uruchomieniu przeglądarki chromium, odwiedzamy adres chrome://plugins. Szukamy wtyczek flasha i wyłączamy wersję NPAPI. Od teraz chromium będzie korzystało z nowego flasha, aktualnie w wersji 11.6. Dzięki temu, karta graficzna działająca na otwartym sterowniku radeon czy intel wykorzystywana jest do renderowania obrazu. Zapewne podobna sytuacja będzie mieć miejsce w przypadku korzystania z innego sprzętu i sterowników, choć sam na innych konfiguracjach tego nie testowałem.


Środa
25. kwiecień 2012


face

Często pracując na laptopie korzystam z zewnętrznej myszki na usb. Jednak po jej podłączeniu touchpad nadal działa a „magiczny” skrót do jego obsługi Fn + F3* zdaje się być bezużyteczny. Z pomocą przychodzi nam udev i wszechstronność jego reguł. Aby wyłączyć touchpad po podłączeniu myszy do portu usb i automatycznie go włączyć po jej odłączeniu wystarczy, że utworzymy 2 proste reguły. Tworzymy plik /etc/udev/rules.d/01-touchpad.rules z zawartością zamieszczoną poniżej. W miejsce $user wstawiamy nazwę użytkownika.

ACTION=="add", SUBSYSTEM=="input", KERNEL=="mouse[1-9]", ENV{DISPLAY}=":0.0", ENV{XAUTHORITY}="/home/$user/.Xauthority", ENV{ID_CLASS}="mouse", RUN+="/usr/bin/synclient TouchpadOff=1"
ACTION=="remove", SUBSYSTEM=="input", KERNEL=="mouse[1-9]", ENV{DISPLAY}=":0.0", ENV{XAUTHORITY}="/home/$user/.Xauthority", ENV{ID_CLASS}="mouse", RUN+="/usr/bin/synclient TouchpadOff=0"

* Dell Vostro 3450 + Linux 3.3.2-1-desktop

Pozwoliłem sobie na edycję posta z bardzo prostego powodu. Człowiek pisze reguły udev zamiast uruchomić `synaptiks` i zaznaczyć żądaną opcję. Zdecydowanie szybciej i wygodniej. Powyższy plik można spokojnie usunąć :wink:

Konfiguracja touchpada w KDE


Czwartek
26. styczeń 2012


face

Fontconfig jest biblioteką służącą do konfiguracji dostępu do fontów. Cała konfiguracja jest przechowywana w plikach xml, dzięki czemu są one czytelne i łatwe w modyfikacji. Wyczerpujące informacje można znaleźć w podręczniku man fonts-conf bądź bezpośrednio na stronie.

Domyślna konfiguracja jest wystarczająca dla przeciętnego użytkownika jednak ma pewien mankament. Otóż rodzina fontów MS ma większy priorytet niż fonty domyślne. Dla przykładu, mając ustawione fonty z rodziny DejaVu Sans jako domyślne instalujemy font Consolas (dostępny np. w PowerPointViewer – wypakować za pomocą cabextract). Okazuje się, że po instalacji staje się on domyślnym fontem monospace. Czy aby tego chcieliśmy?

Jeśli nie chcemy aby zainstalowane fonty MS stały się domyślnymi, wystarczy zmienić konfigurację fontconfig. Tworzymy kopię zapasową i edytujemy plik:

su
cp /etc/fonts/suse-post-user.conf /etc/fonts/suse-post-user.conf.backup
vim /etc/fonts/suse-post-user.conf

Odszukujemy odpowiednie fonty które wg. nas nie powinny panoszyć się w systemie (np. Consolas, Verdana, etc.) i przenosimy je o kilka linii w dół. Po zapisaniu pliku pozostaje nam odświeżenie pamięci podręcznej fontconfig:

su
rm /var/cache/fontconfig/*
fc-cache

Od teraz, fonty którym obniżyliśmy priorytet nie będą ‚ustawiać’ się jako domyślne choć nadal można będzie z nich korzystać.

Przykładowy plik konfiguracyjny z obniżonym priorytetem fontów MS: suse-post-user.conf


Wtorek
13. grudzień 2011


Mariusz Fik: Android i openSUSE 11.4

02:43 UTCmember

face

Po instalacji i konfiguracji openSUSE 11.4 okazało się, że po instalacji SDK Androida nie można połączyć się z zewnętrznym urządzeniem. Efekt jest taki:

$ adb devices
List of devices attached
????????????   no permissions

Rozwiązanie jest bardzo proste. Należy najpierw sprawdzić, jak identyfikuje się nasz sprzęt.

fisiu@pendrak:~> lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 002: ID 0dda:2005 Integrated Circuit Solution, Inc. Datalux DLX-1611 16in1 Card Reader
Bus 001 Device 004: ID 04e8:681c Samsung Electronics Co., Ltd ← Moje urządzenie

Istotną informacją jest ID producenta, w moim wypadku 04e8.
Teraz pozostało stworzyć odpowiednią regułę udev. Bez zagłębiania się w szczegóły reguł udev, można to zrobić tak:

echo ‚SUBSYSTEM==”usb”, SYSFS{idVendor}==”04e8″, MODE=”0660″ GROUP=”users”‚ > /etc/udev/rules.d/51-android.rules

su
echo 'SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="04e8", ATTRS{idProduct}=="681c", MODE="0660" GROUP="users"' > /etc/udev/rules.d/51-android.rules

Od teraz urządzenie powinno już prawidłowo działać z naszym systemem.


Niedziela
07. sierpień 2011


Piotr Krakowiak: Tapetki openSUSE

14:11 UTCmember

face
Czwartek
23. czerwiec 2011


face


Bezpłatna konferencja Linux Day 2011. Więcej informacji na stronie http://www.suse.pl/linuxday2011/


Piątek
17. czerwiec 2011Środa
23. luty 2011


face
Przyszedł taki czas by wynieść się na swoje :) A ten blog definitywnie zamykam ...
Zapraszam więc wszystkich , którzy w akcie desperacji czytują moje wypociny, by odwiedzili nowy adres :)

http://pangrys.pl

Miłej lektury ...


Wtorek
21. wrzesień 2010


face

W ramach testów postanowiłem trochę pokatować nową przeglądarkę ze stajni  Redmond. Tak więc na warsztat wziąłem IE9 Beta. Trudno znaleźć jakikolwiek portal czy vortal który nie umieszcza obszernej recenzji najnowszego Explorera. Opinie są tak skrajne, że jedynym słusznym rozwiązaniem jest sprawdzić samemu.
I tu zaczynają się schody ...
Nie mogę znaleźć IE9 w języku polskim pod Vistę 64-bit . Po prostu nie ma ...


No nic, może warto spróbować z wersją pod Vistę 32-bit ??


Pudło, nie działa ... A może spróbujemy inaczej :) Skoro Vista  niemal Se7en to może wersja pod "siódemkę" 64-bit zadziała ??


Też pudło :) Podaje co prawda jakiś link  lecz niestety wypluwa błąd ...

Reasumując
Jest wersja pod Vistę 64-bit, tyle że w języku Szekspira ... A jako że pochodzę z pokolenia co w szkole uczyło się języka "tego drugiego" mocarstwa, wolę jakoś rodzime i spolszczone produkty. :)
Dam sobie radę z angielską wersję Explorera ale jakiś niesmak pozostaje. Rozumiem pominięcie XP, w końcu czas mu pozwolić odejść do lamusa ale żeby zapomnieć o Viście ??

Ja  zawsze uważałem i nadal uważam Vistę za bardzo dobry system, tym bardziej, że korzystam z 64 bitowej edycji.
Ale powiedzcie mi, kto zapomniał o 64 bitowej wersji IE9 pod Vistę !!
Jak MS pragnie odbudować dobre imię IE9 skoro zdarzają im się takie kiksy :P

Czwartek
15. lipiec 2010Czwartek
08. lipiec 2010Wtorek
29. czerwiec 2010


face


- Spotkania odbędą się w dniach 13-22 lipca we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Warszawie, Pruszczu Gdańskim i Poznaniu

Firmy Novell, Action i Intel zapraszają na polską edycję cyklu konferencji Linux Day. Ich uczestnicy poznają silne strony i najnowsze innowacje w systemach Linux do zastosowań w biznesie, a także dowiedzą się więcej o możliwościach wykorzystania oprogramowania SUSE Linux Enterprise 11, certyfikowanych serwerów Actina i platformy Intel do wydajnej obsługi środowisk fizycznych, wirtualnych i cloud - w bezkonkurencyjnej cenie.

Spotkania odbędą się w dniach 13-22 lipca we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Warszawie, Pruszczu Gdańskim i Poznaniu. Konferencje Linux Day są bezpłatne i przeznaczone dla specjalistów zawodowo zajmujących się IT. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja na stronie www.suse.pl/LinuxDay2010.

W programie konferencji zaplanowano następujące omówienia i pokazy:
-Możliwości najnowszego wydania SUSE Linux Enterprise 11 z Service Pack 1, w tym jako certyfikowanej platformy dla aplikacji i baz danych (SAP, Oracle)
- Nowy model dystrybuowania oprogramowania, czyli SUSE Studio - szybkie i proste tworzenie obrazów z aplikacjami,
- Wirtualizacja i cloud computing na platformie Linux - obsługa platform KVM i XEN oraz wsparcie dla VMware ESX i Microsoft Hyper-V,
- Wydajna obsługa wirtualnych serwerów Microsoft Windows Server 2008, 2003 i 2000 (ważne z uwagi na koniec wsparcia producenta dla systemu),
- Uruchamianie aplikacji Microsoft .Net na SUSE Linux Enterprise Server za pomocą Mono,
- Wirtualny desktop - jak zainstalować Windows XP, Vista, Windows 7 na platformie wirtualizacyjnej KVM,
- Centralne zarządzanie dowolnym serwerami z systemami SUSE Linux Enterprise Server i Red Hat,
- Budowa rozwiązań klastrowych i wysokiej dostępności,
- Ochrona serwerów fizycznych i odtwarzanie po awarii (disaster recovery) za pomocą narzędzi Novell PlateSpin,
- Certyfikowane platformy serwerowe Actina,
- Zastosowanie Intel Xeon 7500 (wcześniej „Nehalem-EX”) i SUSE Linux do obsługi krytycznych obciążeń serwerowych.

Każdy uczestnik seminariów otrzyma do testów zestaw oprogramowania SUSE Linux Enterprise 11 już z dodatkiem Services Pack 1 (w pełnej wersji, ze wsparciem przez 60 dni).

Więcej informacji: www.suse.pl/LinuxDay2010


Sobota
26. czerwiec 2010


Piotr Krakowiak: Javazone

06:15 UTCmember

face


Środa
14. kwiecień 2010


face

Dziś został wydany kolejny numer darmowego czasopisma o tematyce open source - Dragonii Magazine. Tym razem jest to numer specjalny. Przeczytamy w nim pełną historię “od A do Z” wdrożenia oprogramowania Open Source w szpitalu. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z tym numerem szczególnie informatyków/administratorów ze szpitali i urzędów.
Magazyn można pobrać z adresu: dragonia.pl


Wtorek
23. luty 2010


face

Wraz z koleżankami i kolegami z redakcji wydaliśmy nowy numer Dragonii. W numerze m.in.:

 • Przyśpieszone wprowadzenie do Solarisa cz.1
  • Tarnogórskie Imprezy Wolnego Oprogramowania
  • Kontrola rodzicielska w systemach GNU/Linux
  • Wnętrze Twego domu – Sweet Home 3D
  • GLPI
  i inne.
  Numer można pobrać z działu Download ze strony http://dragonia.pl

  Piątek
  12. luty 2010


  face
  Od czasu swojej premiery Windows Vista ma niestety dość skopaną opinię, ale tu powstaje pytanie. Czy istotnie Vista "... to same ZUO..." a może przypadkiem jest to opinia cośkolwiek niesprawiedliwa...??

  Mój pierwszy raz z Vistą się spotkałem słynny długi weekend maja 2007.
  Kolega kupił sobie jakiegoś lapka HP właśnie z Vistą na pokładzie i poprosiłbym coś zrobił z, lapkiem, bo strasznie muli.
  Istotnie muliło jak przemówienie polityka na wiecu wyborczym.
  HP załadował Vistę Home Premium do lapka z 1 GB Ramu i załadował kupą swojego "śmieciowego" oprogramowania.
  Wyzwaniem dla mnie było zainstalowanie SubEdit Playera. Żadną miarą nie chciał się zainstalować, ściągnąłem patch pod Vistę i przeryłem wszystkie możliwe fora i niestety nadal bez rezultatu. Normalnie orka na ugorze...
  Skończyło się na AllPlayerze, który i nawet czasem działał, tylko czasem lubił się w trakcie wyświetlania wysypać bez słowa wyjaśnienia.
  Następnie, co mnie zatrwożyło to liczba uruchomionych procesów i ich zapotrzebowanie na Ram.
  Po tygodniu oddałem mu Vistę, która chodziła moim zdaniem już trochę lepiej, ale niestety nie była to idealna optymalizacja.
  Sam system sprawiał wrażenie wczesnej bety, człowiek bał się cokolwiek kliknąć, bo groziło to BSOD- em.
  Nic dziwnego, że, byłem dość mocno uprzedzony do Visty i nie wiele mogłoby to zmienić.
  Jakiś czas później w mojej firmie zakupiono kilka Vist Buisness w wersji Box.
  Pierwszą postawiłem u siebie na kompie.
  Po dociągnięciu wszystkich poprawek odniosłem wrażenie, że to nie ta sama Vista, co pół roku wcześniej. Sama rozpoznała sieć, ustawiła prawie wszystko idealnie.
  Prawie...
  Mieliśmy w firmie drukarki Canon Multi Pass C75 i niestety Canon nie udostępnił driverów do Visty.
  Pobawiłem się 2 tygodnie Vistą i muszę przyznać, że zrobiła na mnie dużo lepsze wrażenie niż pół roku wcześniej i nie bez znaczenia był tu fakt, że testowałem ją na mocniejszej maszynie. Niestety, brak możliwości z korzystania z drukarki nie wchodziła w grę oraz nadal niestety nie najlepsza optymalizacja spowodowały, więc że na desktop musiał wrócić mocno wysłużony XP.
  Ale i na mnie nastał taki czas, iż zacząłem się rozglądać za laptopem. Kupiłem, więc Samsunga R70 z preinstalowaną ( a jakże :P ) Vistą Home Premium.
  Mimo podszeptów moich kolegów z forum openSUSE nie usunąłem Visty i mimo zainstalowania, jako drugiego systemu linuksa openSUSE, nie dałem się namówić na deinstalację Visty.
  Postanowiłem ją przetestować baardzo dokładnie.
  Raczej nie bez znaczenia było to, że kupiłem lapka już po wydaniu SP1 do Visty.
  Miałem dużo czasu, więc bawiłem się wycinając kolejne procesy, prześledziłem wszystkie możliwe fora z poradami nt optymalizacji Visty.
  Pozwoliło mi to na skrojenie sobie

  Środa
  03. luty 2010


  face

  Witam!

  Może bez słowa wstępu? OK. Od początku istnienia FF byłem zadowolonym użytkownikiem przeglądarki Mozilla Firefox. Wcześniej korzystałem z Netscape oraz Mozilli do wersji 1.6. Owszem próbowałem innych przeglądarek, ale jakoś Mozilla a później Firefox, niepodzielnie rządziły na moim komputerze.
  Opera zawsze mnie wkurzała swą niestabilnością, co jakiś czas lubiła się bez słowa, wywalić. Wkurzała mnie swoją niestabilnością a i jakoś demonicznie szybka też nie była.
  Internet Explorer używałem z musu, tylko by pobrać poprawki, bądź na stronach, które nie tolerowały innych przeglądarek. Oczywiście jak wyszła 7 i 8 odsłona IE, przez tydzień trochę poużywałem, ale jakoś nie zrobiły na mnie dobrego wrażenia.
  Chrome swoim minimalizmem jakoś mnie nie przekonywał, choć istotnie jest diabelsko szybki.
  Najbardziej na następcę mojego FF nadawała się Safari ...
  Tak, tak właśnie Safari. Jedyne co mnie od niej odstręcza to zwyczajowo jak to Apple, instalujące się stado (dla mnie) bezużytecznych dodatkowych programów.

  Zdążyłem się przyzwyczaić do liska i wszystko było fajnie, aż przyszedł dzień, w którym przewartościowałem swoje osądy.

  Pewnej soboty, mój kolega zaprosił mnie do siebie, ponieważ skuszony moimi zachwalaniami, postanowił, by obok Windowsa 7 postawić Linuksa openSUSE.
  Tak też zrobiłem, po skończonej konfiguracji przy tzw ;)"bezalkoholowym” rozgorzała dyskusja nad zaletami i wadami systemów i programów.
  Kolega był zachwycony, że Opera wygląda i zachowuje się identycznie jak jej windowsowa wersja. Oczywiście proponowałem mu FF jako domyślną przeglądarkę i nawet mu ją przyzwoicie skonfigurowałem, lecz kolega był uparty i on zaczął mnie namawiać na Operę.
  Stanęło na tym że obydwoje będziemy używać innej przeglądarki. On oczywiście FF a ja Operę. Przez jeden miesiąc. Na próbę i by mieć podstawy do ewentualnej krytyki.
  Później spotykamy się i oznajmiamy swoją decyzję.

  I przyszedł ten dzień!

  Ciężko mi było się przestawić, otwarcie zaznaczam, że Opera nigdy nie należała do moich ulubieńców.
  Walczę od wersji 10.10 ... Przerażał mnie brak Adblocka i NoScrip ale tu kolega mi poustawiał filtry i przestały mnie atakować reklamy.
  I muszę zweryfikować swoją opinię o tej przeglądarce. Szybka, choć nieco wolniejsza od Chrome, stabilna niemal jak Firefox i ładna jak Safari, a zarazem jest tak inna niż pozostałe przeglądarki.
  I mimo że nasz test dobiegł końca, ja nadal używam Opery :D

  A kolega choć już cieplej się wypowiada o FF, Opery nie zmieni :)
  I jednej rzeczy mi brakuje w przeglądarce, możliwości tak podpięcia RSS jak w Firefoksie, na pasku.

  No i Battlefield Heroes nie chodzi na Operze więc co jakiś czas muszę odpalać FF, ale już coraz rzadziej ...

  A zakończenie ??

  Nie bójcie się testowa


  Czwartek
  28. styczeń 2010


  face

  Po bardzo długim okresie oczekiwania ukazała się beta 8 programu Pixel. Pixel jest edytorem graficznym który bardzo przypomina program z rodziny Adobe - Photoshop. Pixel dostępny jest na różne platformy w tym na Linuksa. Niestety program jest płatny ale nic nie stoi na przeszkodzie aby go pobrać w wersji testowej i wypróbować. Pixel obsługuje m.in. formaty takie jak jpg, png, gif, psd oraz raw. Strona domowa programu http://www.kanzelsberger.com .


  Środa
  02. grudzień 2009


  face

  Co jakiś czas dobiegają nas rożne wieści o planach Della.
  Dziś garść nowych informacji od hmm... zaprzyjaźnionych wiewiórek z polskiego oddziału Della.
  Jak wiadomo Dell poczynił spore inwestycje w Polsce, za Polskie pieniądze wystawił fabrykę i kupił grunt, na której ona stoi, otrzymał dofinansowanie z Unii.
  Po likwidacji zakładów w Irlandii, fabryka w Łodzi stawała się niemal najważniejszym zakładem pracy w regionie łódzkim z perspektywami dynamicznego rozwoju i co najważniejsze dająca zatrudnienie niespełna 2000 pracownikom a w przyszłości planowano zwiększyć zatrudnienie o kolejne 2000.
  Niestety staje się inaczej.
  Niedawno Dell ogłosił, że nawiązał współpracę z „jednym z partnerów” w zakresie przyszłej wspólnej produkcji smartfonów.
  W związku z tym na początku 2009r Dell podpisał strategiczne umowy partnerskie z dwoma największym operatorami na runku dalekowschodnim jak China Mobile i Claro.
  Dzięki tym umowom Dell szybko stał się wiodącym sprzedawcą netbooków w sprzedaży detalicznej w Chinach.
  Podobne umowy zawarł z Vodafone w Europie, Australii / Nowej Zelandii, AT & T i Verizon w USA; M1 i Starhub w Singapurze oraz Maxis w Malezji.
  Mając gotowe kanały dystrybucyjne, takie posunięcie dla Della, zdawałoby się, że, daje mocne i w pełni realne plany na przyszłość i pozwala wysnuć przypuszczenie, że polityka firmy idzie w dobrym kierunku.
  Tym bardziej, że jak oceniają specjaliści do roku 2014, przeszło 2 miliardy (sic!) ludzi będzie miało dostęp do Internetu za pomocą urządzeń przenośnych.

  Dziś wiadomo, że „tym partnerem” jest Foxconn, znany producent płyt głównych oraz producent takiego telefonu jak słynny Apple IPhone, na którym, notabene tajwański producent zbyt dużo nie zarabia. 
  Foxconn z resztą próbował bez większych sukcesów opracować swoją własną linię urządzeń mobilnych, lecz niestety z różnych przyczyn, nie odniosły sukcesu.
  Dell ma duże doświadczenie w produkcji trwałych i funkcjonalnych komputerów skierowanych pod klienta biznesowego.
  Dlatego też mariaż obu firm z punktu widzenia klienta zapowiada powstanie nowego, ze wszech miar pożądanego produktu.
  Foxconn i Dell podpisały umowę o współpracę w opracowywaniu nowej gamy smartfonów dla biznesu bazujących na ... Androidzie.
  Nie dziwi też wybranie platformy Android do nowej linii urządzeń przenośnych, choć można było przypuszczać, że Dell czy Foxconn pokuszą się na podobną drogę, którą obrała Nokia z N900.
  Z drugiej strony wybór platformy Google wskazuje na to jak wiodące firmy tej branży zaczęły dostrzegać duży potencjał Androida przy jednoczesnym widocznym dużym spadkiem zainteresowaniem urządzeń z Windows Mobile.

  Jest i drugie dno tej umowy...
  Pracownicy łódzkiej fabryki zostali poinformowani, że „... w ramach nawiązywanej współpracy z tajwańskim producentem, firma Dell przekazuje cały polski oddział w zarząd, firmie Foxconn wraz z łódzka fabryką...”
  Czyli czytając między wierszami nie jest to umowa


  Czwartek
  12. listopad 2009


  face

  Już jest najnowsza edycja mojej ulubionej dystrybucji linuksa - openSUSE 11.2
  I na pierwszy rzut oka, widoczne są duże zmiany w stosunku do poprzedniej, raczej średnio udanej 11.1.
  Nowy kernel 2.6.31, Gnome 2.28 oraz KDE 4.3 i wreszcie domyślny system plików Ext4, który zastępuje dość wysłużonego Ext3.
  Dziwi mnie trochę brak Gruba 2.0 ale cóż, nie można mieć wszystkiego :)
  YaST , praktycznie od nowa napisany , prezentuję się spójnie i czytelnie.
  Na pewno przejście z Qt3 na Qt4 mu bardzo pomogło.
  Nowością w nowym openSUSE i chyba znakiem czasu :) jest dodane wsparcie dla sieci społecznościowych, jak Facebook i Twitter.
  Nawet stary dobre Kopete zyskał wsparcie dla protokołu Facebook ...
  Takie czasy :)

  Nowy kameleonek został zoptymalizowany również pod kątem coraz bardziej popularnych netbooków.
  openSUSE 11.2 zawiera także nowe i uaktualnione sterowniki, co oznacza, że więcej urządzeń będzie działać z openSUSE.

  Ja szczerze polecam, jest widoczny naprawdę duży postęp w odniesieniu do poprzedniej wersji.
  Kolejna, naprawda udana edycja ze stajni Novella, która zadowoli największych malkontentów ;)
  Przynajmniej mnie :)

  Więcej informacji znajdziecie pod tym adresem
  http://portal.suse.pl/index.php/2009/11/11/lepszy-szybszy-nowszy-opensuse-112-zobacz-wideo/#more-1206


  Niedziela
  27. wrzesień 2009  Sobota
  12. wrzesień 2009


  face

  Dawno nie pisałem bo i czasu zbrakło i prawdopodobnie chęci było za mało .
  A i choróbsko mnie jakoweś ochydne mnie zaatakowało ...
  Takie czasy ... Niestety.
  Jak to mówi mój szef gdy idę po podwyżkę:
  - "...Kryzys i jak sam pan wie nic na to nie poradzę ..."
  Dotknął i mnie , niestety.

  Ale nie o tym chciałem napisać.
  Już niedługo na rynku ukaże się nowy Windows 7.
  Przez jakiś czas bawiłem się 7 Ultimate PL (build 7600)i muszę przyznać że MS odwalił kawał dobrej roboty.


  Siódemka w bardzo dużym uproszczeniu to w zasadzie Vista.
  Mocno poprawiona Vista.
  Bardziej racjonalnie korzysta z zasobów Ramu, szybko działa nawet na starszych kompach.
  Sam rozważam zakup Sevena zamiast leciwego XP.*
  Po prostu Windows 7 jest tym czym powinna być Vista 3 lata temu.
  Solidnym, innowacyjnym i łatwym do użytkowania OS.
  Wszystkie aplikacje , które potrzebuję bezbłędnie chodzą na 7.
  Nawet Kadu :)i w dodatku lepiej funkcjonuje niż na Viście.

  Ale nie o tym chciałem pisać.

  OpenSUSE 11.1
  Dla mnie to prawie Vista .
  Miał być nieomal rewolucją a wyszło tak wyszło.
  Mam nadzieję że 11.2 to będzie jak Siódemka.
  Dopracowana, stabilna oraz prosta i przyjazna dla użytkownika.
  A już całkowicie nie obraziłbym się gdyby była lepsza od nowego dziecka z Redmond.
  Bo ja już chyba do końca będę używał co najmniej dwóch systemów.
  I raczej zawsze na moim dysku będzie openSUSE.
  Może nie jest najlepszy i najszybszy ale mam do niego sentyment.
  Ale sentyment to nie wszystko.
  Trzymam kciuki za developerów Susełka, bo na razie idą dobrą drogę.
  Polecam sprawdzenie Milestone 6 :)
  Powoli zaczyna to być kawałkiem porządnego softu.
  Oby niczego nie spartolili, oby ...
  Za dużo nowości w wydaniu może się skończyć opinią 11.1.
  I odchodzeniem wielu wartościowych userów do innych dystrybucji.
  Do wszystkiego powinno się podchodzić z głową.
  Za dużo grzybów w barszczu może zepsuć cały smak.
  Rozumiem że postęp i innowacje to naturalny stan rzeczy ale może droga jaką wskazuje MS jest warta małego zastanowienia ??
  Wszyscy będą się zachwycać ( i słusznie) nowym Windowsem ale to tak naprawdę stara Vista z paroma nowymi wodotryskami.
  Może to jest droga dla openSUSE ??

  Pozostaje nam czekać na finalną wersję.


  __
  * Planuję zakup Windowsa 7 Ultimate za granicą.
  Wychodzi dużo taniej a lokalizację PL ściągamy przez Windows Update.
  I jest to całkowicie legalne .


  Piątek
  11. wrzesień 2009


  face

  Tak jak w tytule tego wpisu - konkurs polega na dodaniu wpisu do katalogu http://www.suse.pl/katalog/ .

  Szczegóły dotyczące konkursu można przeczytać pod adresem: http://portal.suse.pl/index.php/konkurs/ .


  Poniedziałek
  10. sierpień 2009


  face

  openSUSE 11.2 Milestone 5 (M5) jest już dostępne do pobrania. Obejmuje ono kilka aktualizacji, nowych funkcji, poprawek i innych ulepszeń. Milestone 5 zawiera wersję finalną KDE 4.3, jądro zbudowane specjalnie dla systemów desktop oraz OpenOffice.org 3.1.1 wersję beta 1.

  Obraz ISO można pobrać z tego adresu: http://software.opensuse.org/developer/


  Sobota
  08. sierpień 2009


  face

  SUSE Studio daje nam możliwość stworzenia własnej wersji openSUSE. Możemy w trakcie tworzenia usunąć niepotrzebne nam aplikacje, dodać programy w najnowszych wersjach, które standardowo nie znajdują się w oryginalnej wersji systemu. W tym wpisie przedstawię jak w przeciągu pięciu minut możemy stworzyć własne openSUSE z najnowszym KDE 4.3.


  Niedziela
  26. lipiec 2009


  face

  Aplikacja GameStore umożliwia z jednego miejsca instalację, przegląd gier, filtrowanie ich według gatunków, nazw. Można podejrzeć zrzuty ekranu oraz przeczytać opis gry. Wszystkie gry dostępne są za darmo tak, że śmiało można z nich korzystać. GameStore jest nową aplikacją i cały czas jest rozwijana - ale już teraz można powiedzieć, że jest bardzo użyteczna.
  Aplikacja napisana jest w QT.

  Zainstalować można ją klikając w jeden z poniższych linków:  Sobota
  04. lipiec 2009


  face

  Ostatnio miałem okazję zwiedzać Muzeum Bursztynu w Gdańsku. Podczas zwiedzania moją uwagę przykuł tzw. e-kiosk.
  Załączone zdjęcia wszystko wyjaśnią.

  Starsze wpisy na blogach ->