Tue, Dec 17, 2019

Εγκατάσταση FreeOffice 2018 στο openSUSE

openSUSE

Το FreeOffice είναι μια εντελώς δωρεάν και πλήρως εξοπλισμένη σουίτα γραφείου με επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικό φύλλο και λογισμικό παρουσίασης τόσο για προσωπική όσο και για εμπορική χρήση και μια εξαιρετική εναλλακτική λύση του Microsoft Office, επεξεργάζεται όλες τις μορφές αρχείων όπως DOCX, PPTX, XLS, PPT , DOC. Υποστηρίζει επίσης μορφή LibreOffice OpenDocument (ODT) και διατίθεται για Linux, Windows και Mac.

Εδώ θα δούμε πώς να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του FreeOffice 2018 στο openSUSE Linux (ισχύει και για Fedora).


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Για να εγκαταστήσετε το FreeOffice, απλά επισκεφθείτε την σελίδα λήψεων και κατεβάστε το αρχείο RPM για την αρχιτεκτονική σας.

Αφού κατεβάσετε το πακέτο εγκατάστασης του FreeOffice, προχωρήστε να το εγκαταστήσετε στις αντίστοιχες διανομές Linux όπως εξηγείται παρακάτω.

Προτού προχωρήσουμε περαιτέρω στην εγκατάσταση της σουίτας FreeOffice στο openSUSE, θα πρέπει να κατεβάσετε το δημόσιο κλειδί GPG και να το εισαγάγετε.

$ sudo rpm --import linux-repo-public.key

Στη συνέχεια, εγκαταστήστε το πακέτο RPM χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή.

$ sudo rpm -ivh softmaker-freeoffice-2018_971-01_amd64.rpm

Για να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή.

$ sudo /usr/share/freeoffice2018/add_rpm_repo.sh

Εάν δεν χρησιμοποιείτε αυτόματες ενημερώσεις στο σύστημά σας, μπορείτε απλά να χρησιμοποιήσετε το zypper για την αυτόματη ενημέρωση του FreeOffice 2018 στην τελευταία διαθέσιμη αναθεώρηση.

$ sudo zypper update

Τέλος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ελληνικό Λεξικό. Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Αν ψάχνετε για ένα υποκατάστατο του Mircosoft Office και ταυτόχρονα μια δωρεάν έκδοση, τότε το FreeOffice είναι μία από τις καλύτερες σουίτες γραφείου.

Fri, Nov 22, 2019

Δημιουργία του διαμερίσματος btrfs root & subvolumes στο openSUSE

openSUSE

Το πρόγραμμα εγκατάστασης του YaST του openSUSE δημιουργεί μια λεπτομερή ρύθμιση παραμέτρων του συστήματος αρχείων btrfs root που έχει σχεδιαστεί για να είναι ευέλικτη και ασφαλής, ενώ εξακολουθεί να είναι αποτελεσματική όταν χρησιμοποιείται με εργαλεία όπως το Snapper.

Μια από τις επιτακτικές απαιτήσεις είναι να παράσχει ένα σαφώς καθορισμένο «σύστημα αρχείων root» που περιέχει ότι μας νοιάζει για «πλήρη επαναφορά συστήματος» (διευκολύνεται από το snapper), ενώ χρησιμοποιεί υποτόμους (subvolumes) για να αποκλείσει όλα όσα δεν θέλουμε στο 'σύστημα αρχείων root', έτσι το snapper δεν καταστρέφει κατά λάθος τα δεδομένα χρήστη κατά την επαναφορά του συστήματος και των εφαρμογών του. Λεπτομέρειες σχετικά με την προεπιλεγμένη διάταξη υποτόμων (subvolumes) μπορούν να βρεθούν στο wiki του openSUSE.

Ωστόσο, αυτό οδηγεί σε επιπλοκές για ορισμένους προχωρημένους χρήστες που επιθυμούν να αναδημιουργήσουν αυτό το χέρι, όπως όταν κάνουν περίπλοκη ανάκτηση του συστήματος, προσαρμοσμένες αυτοματοποιημένες προβλέψεις ή άλλες παρεμβάσεις. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για την πλήρη επαναφορά του συστήματος είναι συχνά καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο όπως το ReaR).

Τα παρακάτω βήματα είναι τα βήματα για να δημιουργήσετε με μη αυτόματο τρόπο ένα διαμέρισμα btrfs όπως δημιουργείται με openSUSE που πιστεύεται ότι είναι σωστό αυτή τη στιγμή.

Αυτός ο οδηγός ισχύει για το openSUSE Tumbleweed, το openSUSE Leap 15.1. Ωστόσο, θα πρέπει να προσέξετε να κάνετε διπλό έλεγχο για νέους ή καταργημένους υποτόμους στις διανομές *SUSE καθώς υπάρχει ανάπτυξη.

Οι παλαιότερες εκδόσεις των διανομών SUSE θα πρέπει να προσαρμόσουν αυτές τις οδηγίες για να χειριστούν την παλιά διάταξη υποτόμου /var/* που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτός ο οδηγός θα πρέπει να ακολουθείται μόνο από ανθρώπους που πιστεύουν ότι γνωρίζουν τι κάνουν. Είναι συνήθως πολύ πιο εύκολο να χρησιμοποιήσετε τα προεπιλεγμένα εργαλεία του openSUSE όπως το YaST και το ReaR.


ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ


Για αυτό το παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε το /dev/sda ως δείγμα του δίσκου μας και το /dev/sda1 ως το παράδειγμα του διαμερίσματός μας για ένα σύστημα αρχείων root btrfs.

1. Δημιουργήστε έναν πίνακα διαμερισμάτων και το διαμέρισμα που θα χρησιμοποιηθεί ως το σύστημα αρχείων root χρησιμοποιώντας το αγαπημένο σας εργαλείο (π.χ., yast, parted, fdisk).

2. Διαμορφώστε το /dev/sda1 με σύστημα αρχείων btrfs

mkfs.btrfs /dev/sda1

3. Προσαρτήστε το νέο διαμέρισμα κάπου έτσι ώστε να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε /mnt σε αυτό το παράδειγμα.

mount /dev/sda1 /mnt

4. Δημιουργήστε την προεπιλεγμένη διάταξη υποτόμου (αυτό προϋποθέτει αρχιτεκτονική Intel, οι διαδρομές /boot/grub2/* είναι διαφορετικές για διαφορετικές αρχιτεκτονικές)

btrfs subvolume create /mnt/@
btrfs subvolume create /mnt/@/.snapshots
mkdir /mnt/@/.snapshots/1
btrfs subvolume create /mnt/@/.snapshots/1/snapshot
mkdir -p /mnt/@/boot/grub2/
btrfs subvolume create /mnt/@/boot/grub2/i386-pc
btrfs subvolume create /mnt/@/boot/grub2/x86_64-efi
btrfs subvolume create /mnt/@/home
btrfs subvolume create /mnt/@/opt
btrfs subvoulme create /mnt/@/root
btrfs subvolume create /mnt/@/srv
btrfs subvolume create /mnt/@/tmp
mkdir /mnt/@/usr/
btrfs subvolume create /mnt/@/usr/local
btrfs subvolume create /mnt/@/var

5. Απενεργοποιήστε το copy-on-write για το var για να βελτιώσετε την απόδοση οποιωνδήποτε βάσεων δεδομένων και των VM εικόνων μέσα

chattr +C /mnt/@/var

6. Δημιουργήστε το αρχείο /mnt/@/.snapshots/1/info.xml για τη ρύθμιση του snapper. Συμπεριλάβετε το ακόλουθο περιεχόμενο, αντικαθιστώντας το $DATE με την τρέχουσα ημερομηνία/ώρα του συστήματος.

<?xml version="1.0"?>
<snapshot>
<type>single</type>
<num>1</num>
<date>$DATE</date>
<description>first root filesystem</description>
</snapshot>

7. Ορίστε το στιγμιότυπο 1 ως προεπιλεγμένο στιγμιότυπο για το σύστημα αρχείων root, αποπροσαρτήστε το και προσαρτήστε ξανά.

btrfs subvolume set-default $(btrfs subvolume list /mnt | grep "@/.snapshots/1/snapshot" | grep -oP '(?<=ID )[0-9]+') /mnt unmount /mnt mount /dev/sda1 /mnt


8. Θα πρέπει να είστε σε θέση να επιβεβαιώσετε τα παραπάνω που λειτούργησε με την εντολή ls /mnt που θα πρέπει να ανταποκριθεί με ένα κενό αποτέλεσμα.

Συγχαρητήρια, σε αυτό το σημείο το σύστημα αρχείων δημιουργείται με τη σωστή δομή. Αλλά πρέπει να ξέρετε πώς να το προσαρτήσετε σωστά για να το χρησιμοποιήσετε.

9. Τώρα πρέπει να δημιουργήσετε ένα σκελετό του συστήματος αρχείων για να προσαρτήσετε όλους τους υποτόμους.

mkdir /mnt/.snapshots
mkdir -p /mnt/boot/grub2/i386-pc
mkdir -p /mnt/boot/grub2/x86_64-efi
mkdir /mnt/home
mkdir /mnt/opt
mkdir /mnt/root
mkdir /mnt/srv
mkdir /mnt/tmp
mkdir -p /mnt/usr/local
mkdir /mnt/var

10. Προσαρτήστε όλους τους υποτόμους.

mount /dev/sda1 /mnt/.snapshots -o subvol=@/.snapshots
mount /dev/sda1 /mnt/boot/grub2/i386-pc -o subvol=@/boot/grub2/i386-pc
mount /dev/sda1 /mnt/boot/grub2/x86_64-efi -o subvol=@/boot/grub2/x86_64-efi
mount /dev/sda1 /mnt/home -o subvol=@/home
mount /dev/sda1 /mnt/opt -o subvol=@/opt
mount /dev/sda1 /mnt/root -o subvol=@/root
mount /dev/sda1 /mnt/srv -o subvol=@/srv
mount /dev/sda1 /mnt/tmp -o subvol=@/tmp
mount /dev/sda1 /mnt/usr/local -o subvol=@/usr/local
mount /dev/sda1 /mnt/var -o subvol=@/var

11. Έχετε τελειώσει, τώρα έχετε δημιουργήσει με επιτυχία μια brtfs δομή συστήματος αρχείων τύπου root και κάνατε προσάρτηση έτοιμη για χρήση. Τώρα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για ότι θέλετε, όπως η χειροκίνητη μεταφορά αρχείων από μια υπάρχουσα εγκατάσταση του openSUSE.

Μόλις συμπληρωθεί, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το αρχείο /mnt/etc/fstab να περιλαμβάνει επίσης τις κατάλληλες καταχωρήσεις για κάθε ένα από τους υποτόμους εκτός από τα στιγμιότυπα @/.snapshots/1/snapshot που δεν θα πρέπει να προσαρτηθούν όπως παρέχει το αρχικά εγκατεστημένο σύστημα.

Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το forum (Αγγλικά) ή στο Facebook (Ελληνικά).

Fri, Nov 08, 2019

Αποτελέσματα ψηφοφορίας αλλαγής ονόματος του openSUSE

openSUSE

Σε προηγούμενο άρθρο είδαμε την συζήτηση που έχει ανοίξει στην κοινότητα σχετικά με την δημιουργία Foundation ή ενός αντίστοιχου οργανισμού.

Υπήρξαν συζητήσεις με πολλές απόψεις σχετικά με την αλλαγή ονόματος ή διατήρηση του ήδη υπάρχοντος. Επειδή η κοινότητα είναι δημοκρατική, το θέσαμε σε ψηφοφορία. Για να κατανοήσουμε τι σημαίνει αυτή η ψηφοφορία, το Board, ετοίμασε μια σελίδα στο wiki.

Η κοινότητα ψήφισε και αποφάσισε την ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ του ονόματος. Όπως αναφέρει και στο μήνυμα στην λίστα του project, τα αποτελέσματα ήταν:ΝΑΙ: 42
ΟΧΙ: 225Οπότε το όνομα μένει ως έχει. Περιμένουμε να δούμε τις επόμενες κινήσεις για τον σχηματισμό του οργανισμού.

Sun, Nov 03, 2019

GNU Health: 10 χρόνια ελευθερίας και ισότητας στην υγειονομική περίθαλψη

GNU Health - Κοινωνική Ιατρική

Η υγεία είναι ένα αδιαπραγμάτευτο ανθρώπινο δικαίωμα. Η πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη πρέπει να είναι δημόσια και καθολική.

Το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ιατρικών Επιστημών - AIIMS -, το μεγαλύτερο δημόσιο νοσοκομείο στην Ασία και ένα κορυφαίο ερευνητικό ίδρυμα, έλαβε την απόφαση να υιοθετήσει το GNU Health, ως το πληροφοριακό σύστημα για το νοσοκομείο.

Μια βασική πτυχή του Ελεύθερου Λογισμικού είναι η ιδιοκτησία. Από τη στιγμή που υιοθέτησαν την GNU Health, ανήκει πλέον στο AIIMS. Έχουν πλήρη έλεγχο σε αυτό. Μπορούν να κατεβάσουν και να αναβαθμίσουν το σύστημά τους, να έχουν πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, να το προσαρμόσουν ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες τους, και να συμβάλουν πίσω στην κοινότητα. Αυτός είναι ο ορισμός του Ελεύθερου Λογισμικού.

Ο ορισμός του Ελεύθερου Λογισμικού είναι καθολικός. Το GNU Health ισχύει εξίσου για πολύ μεγάλα ιδρύματα, εθνικά δίκτυα δημόσιας υγείας και μικρά κέντρα αγροτικής ή πρωτοβάθμιας φροντίδας. Η ουσία είναι η ίδια.

Το GNU Health ως κοινωνικό κίνημα: Το GNU Health είναι ένα κοινωνικό έργο που χρησιμοποιεί την τεχνολογία. Πρόκειται για την Κοινωνική Ιατρική και την παροχή καθολικής υγειονομικής περίθαλψης. Πρόκειται για τον κοινωνικό ακτιβισμό. Ένας από τους κύριους λόγους που οδήγησαν στη δημιουργία του GNU Health ήταν οι τεράστιες ανισότητες στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Πάνω από 20000 παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα από κοινωνικές ασθένειες που μπορούν να αποφευχθούν. Μερικές είναι:

  • υποσιτισμό
  • μολυσμένο νερό
  • παιδική δουλεία
  • πορνεία
  • πόλεμος
  • ελονοσία
  • HIV-AIDS
  • φυματίωση
  • δάγκειος πυρετός
  • άλλες παραμελημένες τροπικές ασθένειες

Αυτά είναι αιτίες ή / και αποτελέσματα κοινωνικών ασθενειών, συνθηκών που έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο και υψηλότερο επιπολασμό στους φτωχούς και στις υποβαθμισμένες περιοχές.

Η μελέτη και η βαθύτερη κατανόηση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές και στα αστικές γειτονιές σε όλο τον κόσμο, ενίσχυσε την πρόθεσή της κατασκευής ενός συστήματος που να περιλαμβάνει τους κοινωνικοοικονομικούς καθοριστικούς παράγοντες της υγείας και των ασθενειών. Τις περισσότερες φορές, η υγεία (και η έλλειψή της) καθορίζεται από το περιβάλλον ενώ η βιολογία παίζει μικρότερο ρόλο. Η σωστή διατροφή, η στέγαση, η υγιεινή, η πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη είναι καθοριστικής σημασίας για την αξιοπρέπεια, την ανάπτυξη και την υγεία του κάθε ατόμου, της οικογένειας και της κοινωνίας γενικότερα. Όλα αυτά συνοψίζονται ως "άνθρωποι πριν από τους ασθενείς".


GNU Health implementation at Laos CMR Public Health hospital (CC BY-SA 4.0 GNU Solidario )
GNU Health εφαρμογή στο νοσοκομείο της Δημόσιας Υγείας του Κράτους της Λάος (CC BY-SA 4.0 GNU Solidario )

Φύση και φροντίδα: Η κατοχή της κοινωνικής ιατρικής στο DNA, δεν εμποδίζει το GNU Health να στοχεύσει επίσης στη μοριακή βάση της υγείας και των ασθενειών, της ιατρικής ακριβείας, της βιοπληροφορικής και της γενετικής. Για παράδειγμα, ενσωματώνονται σύγχρονης τεχνολογίας πληροφορίες από το Unitprot που περιέχει χιλιάδες φυσικές παραλλαγές γονιδίων που εμπλέκονται σε ανθρώπινες ασθένειες. Η βιοψυχο-κοινωνική προσέγγιση του GNU Health καθιστά δυνατή την εξατομικευμένη ιατρική και χτίζει τη γέφυρα μεταξύ του κλινικού και του ερευνητικού ιδρύματος για την καλύτερη κατανόηση και καταπολέμηση πολυπαραγοντικών συνθηκών όπως η νόσος του Alzheimer ή ο καρκίνος. Τόσο η φύση όσο και η φροντίδα υπάρχουν στην GNU Health.


GNU Health – Ελευθερία και ισότητα στην υγειονομική περίθαλψη
GNU Health – Ελευθερία και ισότητα στην υγειονομική περίθαλψη

Διεπιστημονική ομάδα: Το GNU Health λειτουργεί σε διάφορα επίπεδα. Οι κοινωνικοί λειτουργοί εφαρμόζουν την πρόληψη στις γειτονιές, οι επαγγελματίες υγείας φροντίζουν τους ασθενείς, η διοικητική ομάδα ασχολείται με τα αποθέματα, τους ανθρώπινους πόρους, τα οικονομικά και άλλες διαδικασίες των εσωτερικών ιατρικών ιδρυμάτων και το Υπουργείο Υγείας φροντίζει να βελτιώσει τις εκστρατείες για την υγεία με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν. Όλες αυτές οι διαδικασίες και τα καθήκοντα είναι διασυνδεδεμένα, και το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω εργασιών.

Ο αγώνας για το Σύστημα Δημόσιας Υγείας: Πολλά κράτη διαλύουν το Σύστημα Δημόσιας Υγείας υπέρ των ιδιωτικών εταιρειών. Αυτό δεν είναι μόνο λυπηρό, είναι έγκλημα. Ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε την σωστή και καθολική υγειονομική περίθαλψη είναι η διατήρηση του συστήματος δημόσιας υγείας. Η ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης είναι κακή, δημιουργεί ένα σύστημα υγείας για τους πλούσιους και αποκλείει τους μειονεκτούντες που δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος ασφάλισης. Πιο απλά: η υγειονομική περίθαλψη είναι απλώς μια επιχείρηση για την εταιρεία. Ο Δρ René Favaloro δήλωσε ότι «η ιατρική χωρίς ανθρωπισμό είναι ανάξια να ασκείται». Αυτό που εκφράζει το GNU Health δεν είναι εναντίον του μικρού ιδιωτικού ιατρείου, το οποίο είναι συμπληρωματικό προς το σύστημα δημόσιας υγείας. Καταδικάζει την καταστροφή του σημερινού συστήματος δημόσιας υγείας ωθώντας το στα χέρια μεγάλων εταιρειών που ενδιαφέρονται μόνο για τα χρήματα.

GNU Solidario first project. Santiago del Estero 2006 . (CC BY-SA 4.0 Luis Falcon)
GNU Solidario πρώτο έργο. Santiago del Estero 2006 . (CC BY-SA 4.0 Luis Falcon)

Η δημόσια υγεία είναι δημόσιο αγαθό, συνεπώς, οτιδήποτε σχετίζεται με τη δημόσια υγεία πρέπει επίσης να είναι δημόσιο. Είναι αντίθετο το να υπάρχει ιδιωτικό λογισμικό που εκτελείται στο δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν είναι μόνο αντιφατικό και ανήθικο, αλλά θέτει πολλούς κινδύνους για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια των ιδιωτικών-προσωπικών πληροφοριών για την υγεία. Το ιδιωτικό λογισμικό είναι ένα μαύρο κουτί. Δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει όταν καταγράφεται μια ιατρική εξέταση. Πού πηγαίνουν αυτά τα δεδομένα; Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση; Απλά δεν το γνωρίζουμε, γιατί δεν μπορούμε να δούμε τον κώδικα πίσω από την κουρτίνα.

Παιδιά σε αγροτικό σχολείο του Καμερούν (2018 CC BY-SA 4.0 Luis Falcon)
Παιδιά σε αγροτικό σχολείο του Καμερούν (2018 CC BY-SA 4.0 Luis Falcon)

Συλλογική Ελευθερία και ηθικό λογισμικό: Το Ελεύθερο Λογισμικό είναι μια φιλοσοφία που βασίζεται στην κοινότητα, τη συνεργασία και την αλληλεγγύη. Όλοι επωφελούνται από την εργασία, την προσπάθεια και το ταλέντο των άλλων. Η GNU Health χρησιμοποιεί Ελεύθερο Λογισμικό (λειτουργικά συστήματα, γλώσσες προγραμματισμού, μηχανές βάσεων δεδομένων, βιβλιοθήκες κρυπτογράφησης κλπ.). Επιπλέον, το GNU Health είναι σήμερα το αποτέλεσμα της συμβολής πολλών ανθρώπων και ιδρυμάτων. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στην κοινότητα και να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα σπάσει την αλυσίδα εξέλιξης. Σε αυτό το σημείο έρχεται στο προσκήνιο η έννοια "συλλογική ελευθερία". Οι άνθρωποι ή οι επιχειρήσεις που παίρνουν τη δουλειά των άλλων και σκοπίμως τις κάνουν μη-ελεύθερες, σπάζουν την αλυσίδα της εξέλιξης. Επωφελήθηκαν από την καλή θέληση της κοινότητας για "κλειδώσουν" την δουλειά. Περιέπλεξαν σκόπιμα τον κώδικα, χωρίς να παρέχουν σενάρια αναβάθμισης, αποκρύπτοντας την τεκμηρίωση είναι τρόποι που παραβιάζουν την «συλλογική ελευθερία» και καθιστούν ένα σύστημα μη ηθικό. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που διαφοροποιούμε τη φιλοσοφία του Ελεύθερου Λογισμικού, η οποία είναι εξ ορισμού ηθική από το "Ανοικτός Κώδικας", που έχει μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση στον προγραμματισμό. Ο Richard Stallman έγραψε ένα άρθρο "Όταν το Ελεύθερο Λογισμικό εξαρτάται από το μη-ελεύθερο" (https://www.gnu.org/philosophy/when-free-depends-on-nonfree), που σχετίζεται με αυτή την έννοια. Για τους ισπανόφωνους, μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο "El Software Libre no se Mancha" (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=233717), που σχετίζεται επίσης με αυτή την έννοια της συλλογικής ελευθερίας.

Δέκα χρόνια ελευθερίας και ισότητας στην υγειονομική περίθαλψη: Κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, είδαμε ότι το GNU Health υιοθετήθηκε σε πολλά διαφορετικά σενάρια: Κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας και ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Αργεντινή, στο τροπικό δάσος του Καμερούν, στο Εργαστήριο λοιμωδών νοσημάτων στη Γκαμπόν, στο σύστημα "ηλεκτρονικής υγείας" στο Υπουργείο Δημόσιας Υγείας της Τζαμάικα, στο Κέντρο Φυσικής Αποκατάστασης στο Λάος (που φροντίζει τα θύματα των βομβών που δεν εξερράγησαν), στα νοσοκομεία του Ερυθρού Σταυρού στο Μεξικό ή στο μεγαλύτερο δημόσιο νοσοκομείο στην Ινδία και την Ασία. Έχουν όλα διαφορετικά πλαίσια και ιδιαιτερότητες, αλλά μοιράζονται το ίδιο πνεύμα, δηλαδή να παραδίδουν στους ανθρώπους την ελευθερία και την ισότητα στην υγειονομική περίθαλψη.

GNU Health στα Ηνωμένα Έθνη - Διεθνές Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας
GNU Health στα Ηνωμένα Έθνη - Διεθνές Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας

Ας γιορτάσουμε αυτά τα 10 χρόνια της GNU Health, ενός κοινωνικού κινήματος σε συνάρτηση με την τεχνολογία. Ας συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την υγεία ως μη διαπραγματεύσιμο ανθρώπινο δικαίωμα.

Πηγή:
https://meanmicio.org/2019/10/16/gnu-health-10-years-of-freedom-and-equity-in-healthcare/

Fri, Oct 04, 2019

Εγκατάσταση του viber με την χρήση flatpak

openSUSE

Είδαμε πως μπορούμε να εγκαταστήσουμε το viber μέσω του snap. Αυτό δεν θεωρείται επίσημος τρόπος για μια διανομή με βάση το GNOME. Πιο επίσημος θεωρείται ο τρόπος της εγκατάστασης του πακέτου flatpak. Πως μπορεί να γίνει αυτό;

1. Εγκατάσταση του flatpak.

sudo zypper install flatpak

2. Εισαγωγή του αποθετηρίου flatpak.

sudo flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

3. Επανεκκίνηση του συστήματος

Για περισσότερες διανομές, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ.

4. Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει απευθείας από την διεύθυνση:

https://flathub.org/apps/details/com.viber.Viber

ή αν κάνετε μια αναζήτηση στο software center της διανομής σας.

Εάν θέλετε να ψάξετε περισσότερα προγράμματα, μπορείτε να βρείτε μια λίστα εδώ:

https://flathub.org/

Στην διανομή openSUSE δυστυχώς το πακέτο rpm που κατεβάζουμε από την ιστοσελίδα του viber, δεν δουλεύει. Οπότε αυτός θεωρείται ίσως ο μοναδικός τρόπος για να έχετε viber στον υπολογιστή σας.

Tue, Sep 10, 2019

Αποδελτίωση GUADEC 2019

GUADEC 2019, Thessaloniki

Όλα άρχισαν από την δημοσίευση στην ιστοσελίδα του gnome.gr

https://www.gnome.gr/2018/09/28/guadec-2019-thessaloniki/


Θα κάνω μια προσπάθεια για αποδελτίωση του συνεδρίου GUADEC 2019. Με την βοήθεια του Μιχάλη Δώσσα, θα αναρτήσω τους συνδέσμους (ανακατεμένα). Αν έχω ξεχάσει κάποιο ή δεν το βρήκα, προσθέστε το στα σχόλια ή στείλτε μου προσωπικό μήνυμα και θα το προσθέσω.

0. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

1. Cyprusnews.eu.

2. Thestival.gr

3. iNews.gr

4. FM100.gr

5. Real.gr

6. Typosthes.gr

7. Αθηναϊκό-Μακεδονικό πρακτορείο ειδήσεων

8. Analitis.gr

9. Thesspress.gr

10. Ka-business.gr

11. Mysalonica.gr

12. Thesseconomy.gr

13. Gothess.gr

14. Thesstoday.gr

15. Thesstoday.gr

16. Foititikanea.gr

17. Halkidikifocus.gr

18. Politisnews.gr

19. Cityportal.gr

20. Koytsompolio.gr

21. Thedockrat.gr

22. Αθηναϊκό-Μακεδονικό πρακτορείο ειδήσεων

23. Analitis.gr

24. Documentonews.gr

25. Dailythess.gr

26. Vivanews.gr

27. E-Volos.gr

28. Zougla.gr

29. Thesspress.gr

30. Fpress.gr

31. Futurology.grΡαδιοφωνική συνέντευξη στον δημοσιογράφο Δημήτρη Λαζόπουλο, στο ραδιόφωνο ALPHA Θεσσαλονίκης 965 (http://www.alpha965.gr/)
Ας δούμε όμως και του ελεύθερου λογισμικού ιστοσελίδες (να με συγχωρέσουν όσες δεν έχω προσθέσει. Ας επικοινωνήσουν μαζί μου ή να προσθέσουν στα σχόλια και εγώ θα τους προσθέσω στην λίστα).

ΕΛΛΑΚ

1. https://opensource.ellak.gr/2018/10/01/to-sinedrio-guadec-2019-tha-diexachthi-sti-thessaloniki/

2. https://opensource.ellak.gr/2019/07/18/guadec-2019-23-eos-28-avgoustou-thessaloniki-i-engrafes-anixan/

3. https://opensource.ellak.gr/2019/07/19/nea-apo-ton-planiti-planet-ellak-gr-guadec-na-pao-i-na-min-pao/

4. https://opensource.ellak.gr/2019/08/08/guadec-2019-23-28-08-thessaloniki-kalesma-gia-ethelontes/

5. https://opensource.ellak.gr/2019/08/22/xekinai-avrio-i-guadec-2019-stin-thessaloniki/

6. https://opensource.ellak.gr/2019/09/06/nea-apo-ton-planiti-planet-ellak-gr-ta-vinteo-tou-sinedriou-guadec-2019-tou-gnome-ine-diathesima/


OSARENA.NET

1. Το GUADEC 2019 πάει Θεσσαλονίκη

2. Το GUADEC 2019 στη Θεσσαλονίκη


CEREBRUX.NET

1. Συνέδριο GUADEC 2019 στη Θεσσαλονίκη

2. Τα βίντεο του συνεδρίου GUADEC 2019 του GNOME είναι διαθέσιμα


LINUXINSIDER.GR

GUADEC 2019: Το ευρωπαϊκό συνέδριο του GNOME έρχεται στη Θεσσαλονίκη αυτόν τον Αύγουστο


IGURU.GR

GUADEC 2019 Θεσσαλονίκη 23-28 Αυγούστου Οι εγγραφές ξεκίνησαν

Fri, Sep 06, 2019

Το GUADEC 2019 ήταν ένα επιτυχημένο συνέδριο. Το μαρτυρούν τα βίντεο και οι φωτογραφίες!!!

GUADEC 2019, Thessaloniki

Όπως πιθανό να έχετε διαβάσει στο blog μου, τις ημερομηνίες 23-28 Αυγούστου 2019 έλαβε χώρα το συνέδριο GUADEC στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στην πόλη μας.

Το συνέδριο για εμάς είχε ξεκινήσει ένα χρόνο πριν, όταν υποβάλαμε την αίτησή μας. Από τότε έως τον Αύγουστο, κάναμε πολλές συναντήσεις, τόσο μεταξύ μας, όσο και με τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου. Υπήρξαν δυσκολίες, απογοητεύσεις αλλά όλοι ανυπομονούσαμε να ξεκινήσει το συνέδριο.

Οι αφίξεις ξεκίνησαν από την αρχή της εβδομάδας, 19-20 Αυγούστου. Τις πρώτες ημέρες που ακόμα προετοιμαζόμασταν, το GNOME Board και το Foundation Stuff πέρασαν δυο μέρες στις οποίες επίλυσαν πολλά θέματα.

Επίσημα, όλα άρχισαν την Πέμπτη 22 Αυγούστου, στο pre-registration party, όπου πήραμε τα lanyards με το όνομά μας. Εκεί έγινε η πρώτη γνωριμία για πολλούς που δεν γνωριζόμασταν.

Pre-registration party: Εύα, Δημήτρης, Στάθης, Θάνος
Pre-registration party: Εύα, Δημήτρης, Στάθης, Θάνος

Την επομένη το πρωί, μαζευτήκαμε οι εθελοντές νωρίτερα για να τελειώσουμε τα του στησίματος και αναμέναμε τους περισσοτέρους για να παραλάβουν τα lanyards με το όνομά τους. Επίσημη έναρξη και ξεκίνησαν ομιλίες σε δυο αίθουσες. Αν και ήμουν στο τρέξιμο, την πρώτη ημέρα με τράβηξε η ομιλία του Sriram Ramkrishna σχετικά με το Gitlab (Gitlab - A year in review and what should come next). Την οργάνωση του συνεδρίου την κάναμε μέσα στο Gitlab. Προσωπικά δεν είμαι και πολύ fan αυτού του τρόπου αλλά δούλεψε μια χαρά.

Η πρώτη ημέρα για εμένα έκλεισε με την ομιλία του keynote speaker, Luis Falcon, MD, με τίτλο GNU Health: The fight for our rights in the Public Health System. Αναλύθηκε γιατί η υγεία πρέπει να παραμείνει ΜΗ διαπραγματεύσιμο ανθρώπινο δικαίωμα. Η χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού στην υγεία μπορεί να παρέχει ελευθερία και ισότητα στην υγειονομική περίθαλψη. Μας ανέλυσε το παράδειγμα του GNU Health που εφαρμόστηκε σε αρκετές χώρες.

Luis Falcon MD, Στάθης, Federico Mena-Quintero
Luis Falcon MD, Στάθης, Federico Mena-Quintero

Η πρώτη μέρα έκλεισε με το καθιερωμένο party. Φροντίσαμε να στολίσουμε τον χώρο με μπαλόνια με το σήμα GNOME. Κρασί, μπύρα, φαγητό και μουσική. Νομίζω όλοι διασκέδασαν. Μερικοί συνέχισαν και αλλού. Βλέπετε Παρασκευή, ο κόσμος γενικά βγαίνει.

Την δεύτερη μέρα, το ενδιαφέρον μου τράβηξε η ομιλία του Philip Withnall με τίτλο Environmentally Friendly GNOME, όπου μίλησε τόσο για το λογισμικό όσο και για το project και την κοινότητα. Μιλώντας για κοινότητες ανοικτού λογισμικού, πέρασα να δω τι κάνανε οι φίλοι από Αφρική. Η StellaMaris Njage και ο Sigu Magwa μας ανέλυσαν για το πως οργάνωσαν μια κοινότητα GNOME στην Αφρική (συγκεκριμένα στην Κένυα). Ακόμα μια ενδιαφέρουσα ομιλία ήταν και αυτή του Georges Basile Stvracas Neto με τίτλος About Maintainers and Contributors. Η ομιλία είχε 3 μέρη. Το πρώτο περιέγραψε σύντομα το πως πέρασε από χρήστης σε άτομο που συνεισφέρει και στη συνέχεια σε άτομο που συντηρεί κάποιο project. Στη συνέχεια ανέλυσε τις διάφορες καταστάσεις που συμβαίνουν όταν γίνεται κάποιος συντηρητής πακέτων και τέλος στρατηγικές που εφαρμόζονται για να υπερπηδήσουν εμπόδια. Η ημέρα έκλεισε με την Annual General Meeting και τις παρουσιάσεις του GNOME Foundation Board of Directors για τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς.

Καταλήξαμε με την ομαδική φωτογραφία

GUADEC Group Photo

και ακολούθησε το καθιερωμένο πικνικ σε χώρο κοντά στην πόλη. Μετακινηθήκαμε με λεωφορεία. Εκεί μας περίμενε φαγητό ενώ αρκετοί είχαν φέρει ποτά από τους τόπους τους.

Την τρίτη και τελευταία μέρα των ομιλιών, είδα την ομιλία του Robert McQueen με τίτλο Is the Linux Desktop Really Dead? Κάθε χρόνο ακούμε φέτος θα είναι η χρονιά του Linux Desktop. Ήμουν νιος και γέρασα. Μήπως φταίμε και εμείς που δεν έχουμε φτιάξει ένα ελκυστικό desktop για τους αμετανόητους χρήστες; Ακόμη μια ομιλία που παρακολούθησα ήταν του φίλου Γιάννη Κωνσταντινίδη με τίτλο GDPR and ePrivacy: Compliance Nightmares for GNOME and Open-Source Projects? Αρκετά σημεία γνωστά. Όμως από αυτά που ανέλυσε ο Γιάννης, βλέπω ότι ακόμα και μετά από τον χρόνο προσαρμογής, καταστήματα αλλά ίσως και εμείς δεν τηρούμε ότι προβλέπεται. Η επόμενη ομιλία αφορούσε αποκλειστικά το GNOME και συγκεκριμένα έγινε από τον Executive Director του GNOME, Neil McGovern με τίτλο The Growth of GNOME. Αναφέρθηκε στην παρούσα κατάσταση του Foundation και του project αλλά και για το μέλλον τους και επισήμανε το πλάνο για το μέλλον.
Στις Lightning Talks με τράβηξε η ομιλία του Richard Brown σχετικά με το τι κάνουν οι οργανωτές εάν κάποιος ομιλητής πάθε καρδιακή προσβολή την ώρα που μιλάει. Είναι αληθινό γεγονός και το έζησα και εγώ σε συνέδριο του openSUSE. Ανέφερε κάποιες ενέργειες που πρέπει να έχουν γίνει από πριν (θα γράψω ένα αρθράκι σχετικό). Εμείς ευτυχώς είχαμε καλέσει εθελοντές του ερυθρού σταυρού και δεν είχαμε κάποιο μεγάλο γεγονός. Η ημέρα έκλεισε με την ομιλία της keynote speaker, Deb Nicholson, με τίτλο Free Software/Utopia.

Η ημέρα τελείωσε με τον καθιερωμένο αγώνα ποδοσφαίρου.

Τις επόμενες 2 ημέρες το πρόγραμμα είχε τα BoFs. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να παρακολουθήσω το GNOME Documentation and Localization αλλά επειδή ήταν χαλαρή μεν ημέρα, ξεκίνησε η εξεταστική των φοιτητών και είχε πολύ κόσμο, έφαγα την περισσότερη ώρα να κατευθύνω τους συμμετέχοντες στις αίθουσες, να φροντίσω τα τεχνικά αιτήματα (πχ Ιντερνετ κλπ). Οπότε όλη η ώρα μου καταναλώθηκε εκεί.

Την τελευταία ημέρα, μια ομάδα πήγε στην παραλία ενώ εγώ συμμετείχα στην επίσκεψη στα μουσεία.

GUADEC 2019 Επίσκεψη στα μουσεία
GUADEC Επίσκεψη στα μουσεία

Θέλω να ευχαριστήσω την Μαριέτ, την Πάτυ και την Τάνια και τον Μιχάλη από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που μας βοήθησαν τόσο πριν όσο και κατά την διάρκεια του συνεδρίου. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι του Πανεπιστημίου που κάνανε αθόρυβη δουλειά και δεν γνωρίζω ονόματα, οπότε θέλω να ευχαριστήσω και αυτούς. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές που χωρίς την βοήθειά τους δεν θα είχαμε ένα τόσο πετυχημένο συνέδριο. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω και τους συμμετέχοντες διότι δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Θα σας συναντήσω και στο μέλλον.Όσοι δεν μπορέσατε να παρευρεθείτε, μπορείτε να δείτε τα βίντεο:

1. Ubicast (θα ζήσουν για ένα χρόνο)

2. Youtube

Επίσης, υπάρχουν πολλά σετ από φωτογραφίες.

1. https://2019.guadec.org/pages/photos.html
2. Google Photos
3. Flickr
4. Engagement εκεί που λέει GUADEC 2019
5. https://fidencio.fedorapeople.org/guadec2019/
6. Richard Brown photos
7. Olivier's photos

Fri, Aug 23, 2019

Συμβαίνει τώρα: GUADEC!!!

GUADEC 2019, Thessaloniki

Μετά από ένα χρόνο προετοιμασία, επιτέλους το συνέδριο ξεκίνησε!!!

Μερικές χρηστικές οδηγίες...

1. Εγγραφές 8.30 με 9.30.

2. Πρώτη ομιλία στις 10.00

3. Φαγητό 13.30-14.30

5. Τελευταία ομιλία Keynote είναι στις 17.00 με 18.00

6. Gala party στις 19.00

Για όσους δεν μπορείτε να βρίσκεστε, θα υπάρξει και ζωντανή μετάδοση. Θα ανακοινωθούν οι διευθύνσεις στο http://2019.guadec.org

EDIT: Η διεύθυνση είναι η https://2019.guadec.org/pages/streaming.html.

Τι θα παρακολουθήσετε; Θα το βρείτε στο https://schedule.guadec.org

Καλό συνέδριο και καλή διασκέδαση.

Tue, Aug 20, 2019

Ποιες ομιλίες θα παρακολουθήσετε στο GUADEC; Δείτε το πρόγραμμα!!!

GUADEC 2019, Thessaloniki

Σε προηγούμενο άρθρο είδαμε την εφαρμογή που φτιάχτηκε αποκλειστικά για το συνέδριο GUADEC. Εκεί μπορείτε να δείτε πρόγραμμα του συνεδρίου με το πάτημα ενός κουμπιού.

Μεταβαίνοντας από τον υπολογιστή σας στην διεύθυνση https://schedule.guadec.org θα δείτε όλο το πρόγραμμα του συνεδρίου, τις παράλληλες εκδηλώσεις και τα BoF που θα γίνουν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

GUADEC Schedule

Σημειώστε λοιπόν ποιες ομιλίες θέλετε να παρακολουθήσετε για να βρίσκεστε στις αίθουσες. Σύντομα θα ανακοινωθούν και τα κανάλια παρακολούθησης στο Youtube.

Μην ξεχνάτε εάν θέλετε να συμμετάσχετε σε κάποιο BoF να γραφτείτε στο wiki (η να στείλετε ένα μνμ ότι θέλετε να σας προσθέσουμε).

Sun, Aug 18, 2019

Αυτά είναι τα καταπληκτικά μπλουζάκια του GUADEC

GUADEC T-shirts

Σχεδόν σε κάθε συνέδριο που συμμετέχω, τυπώνονται μπλουζάκια ως "αναμνηστικό". Η γκαρνταρόμπα μου αποτελείται κατά 90% από μπλουζάκια από συνέδρια ή γενικά από projects ανοικτού κώδικα.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τυπωθηκαν μπλουζάκια. Προσωπικά τα θεωρώ πανέμορφα.
Αυτά είναι τα μπλουζάκια που μπορείτε να προμηθευτείτε στο συνέδριο σε λίγες ημέρες.

Ποιο σας άρεσε;