Clean empty job groups in openQA

In this blog post I present you a small script, which can help you to remove empty job groups from your own openQA instance. This is helpful if you have a development instance with a lot of job groups, that you never use.

Μετράμε την ταχύτητα δικτύου με το speedtest-cli

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Όπως μερικοί έχουν κόλλημα με τα γρήγορα αυτοκίνητα και με την ταχύτητα, οι περισσότεροι από εμάς, έχουν κόλλημα με την ταχύτητα (bandwith) του δικτύου τους. Πως γίνεται η μέτρηση;

Υπάρχουν εταιρίες που έχουν φτιάξει δικές τους μετρήσεις όπως πχ https://www.speedtest.gr/, cablenet, npref αλλά οι πιο γνωστές είναι οι Speedtest και η fast.com. To speedtest είναι διαθέσιμο και από τερματικό στις περισσότερες διανομές.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Έχω εγκαταστήσει λοιπόν την εφαρμογή από τα επίσημα αποθετήρια. Ξεκινάω να κάνω ένα έλεγχο στο τερματικό με την εντολή.
speedtest-cli

Και λαμβάνω το αποτέλεσμα:

Retrieving speedtest.net configuration...
Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/speedtest-cli", line 11, in module
load_entry_point('speedtest-cli==2.0.0', 'console_scripts', 'speedtest-cli')()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/speedtest.py", line 1832, in main
shell()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/speedtest.py", line 1729, in shell
secure=args.secure
File "/usr/lib/python3/dist-packages/speedtest.py", line 1009, in __init__
self.get_config()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/speedtest.py", line 1081, in get_config
map(int, server_config['ignoreids'].split(','))
ValueError: invalid literal for int() with base 10: ''


Δεν είναι ένα πρόγραμμα που εξαρτάται η ζωή μας από αυτό αλλά καλό είναι να μπορούμε να το εκτελούμε.

ΛΥΣΗ

1. Αφαιρέστε το πρόγραμμα που έχετε εγκαταστήσει
Για Ubuntu:
sudo apt remove speedtest-cli

Για openSUSE:
sudo zypper rm speedtest-cli


2. Στο τερματικό εκτελέστε την εντολή:
pip3 install speedtest_cli


3. Όταν τελειώσει η εγκατάσταση, στο τερματικό γράψτε την εντολή:
nano ~/.profile


Και στο τέλος του αρχείου προσθέστε την γραμμή:
PATH="$PATH:$HOME/.local/bin"


4. Αφού αποθηκεύσετε, εκτελέστε την εντολή:
source ~/.profile


Είστε έτοιμοι να εκτελέσετε το πρόγραμμα στο τερματικό και να δείτε την ταχύτητα του δικτύου σας.

Nace KDE Eco, por un Software energéticamente eficiente

En estos tiempos actuales, donde el precio de la electricidad parece desenfrenado y que el planeta nos muestra su fatiga de recursos, nace KDE Eco, una iniciativa que aboga por un Software que sea energéticamente eficiente. Y las razones no son simplemente económicas.

Nace KDE Eco, por un Software energéticamente eficiente

Aunque no lo había pensado hasta este momento, el consumo energético del Software que utilizamos día a día depende de la forma en que esté escrito su código.

En otras palabras, dos programas que realicen la misma tarea puede que no empleen los mismos recursos de CPU, RAM o disco duro, lo cual influye de una forma u otra al consumo tanto de energía como de componentes de hardware.

Nace KDE Eco, por un Software energéticamente eficiente

Es por ello que ayer fue anunciado que la Comunidad KDE esta trabajando en los programas FEEP y BE4FOSS para ayudar a las comunidades de código abierto y libre a producir software más respetuoso con el medio ambiente. Es la iniciativa que ha recibido el nombre de KDE Eco.

De esta forma, estos proyectos proporcionan a las comunidades directrices y apoyo para optimizar el software para que sea más energéticamente eficiente y tenga una vida útil más larga.

¡Hagamos que el software energéticamente eficiente y la sostenibilidad digital sean parte de nuestra comunidad! ¡Podemos estar a la altura de nuestra responsabilidad por la presente y las futuras generaciones!

En otras palabras, la Comunidad KDE se une a la batalla contra la obsolescencia programada, un mal que en la actualidad domina nuestras vidas y que se manifiesta de forma evidente en casi todos los dispositivos electrónicos que nos rodean.

Para entender mejor esto os recomiendo ver la siguiente presentación donde se habla de temas de sostenibilidad energética y el nacimiento de KDE Eco.

Nov 16th, 2021

High-Resolution Audio: is it worth the hype?

Can you hear the difference between a CD and an MP3 file? Most people cannot. But even if only one in ten can hear something, that means hundreds of millions of people. However, even if you can hear the difference, there is a good chance that the recording you love is not available in better than CD quality. Still, this problem is not as big as you first think. Let me show you why!

The topic of high-resolution audio (or HiRes audio for short) comes up often in my discussions. In this blog, I try to summarize my experiences in a few simple points. Note: everything I write here is based on what I hear. I did not do any research or had any formal education about audio.

Equipment

A HiRes sticker on an audio equipment does not mean that it sounds good. All it means that you paid extra for that sticker. For example, the headphones output on my good, old MacBook Pro does not support HiRes audio, yet still I use that whenever I need to use headphones. I use that even if I have a dedicated DAC / headphones amplifier supporting HiRes audio. My company laptop, on the other hand, also supports 192kHz. Using it, I could easily spot the difference among various audio resolutions. However, even without HiRes audio, the headphones output of that old MacBook Pro sounds a lot better. I had a similar case over a decade ago: long after the EFIKA MX from Genesi reached end-of-life, I still used it to listen to music. I had similar experiences with speakers and hifi systems as well.

So in short, a HiRes sticker alone does not solve your music listening problems. A low-cost device without supporting HiRes can still sound (a lot) better. You need to have quality audio equipment in order to actually enjoy the difference.

Environment

Do you live next to a busy street or a highway? Does your computer have loud cooling? Is there air conditioning is in your room? You do not have air conditioning and it’s too hot to stay there with closed windows? Then, I have some bad news for you. While you might hear the difference between mp3 and CD even in a noisy environment, the advantages of HiRes audio are fully (or at least mostly) lost in such cases.

To appreciate the quality of HiRes recordings, you need an environment where you can actually hear the difference.

Time

Do you have time dedicated to listening to music? My experience is that MP3 quality music can sometimes annoy the hell out of me, even if I listen to it as background music. I can still sense the missing details and my brain works hard trying to figure out what is wrong. However, listening to CD quality or HiRes audio does not make much difference when played in the background. Your mileage may vary, but I can really appreciate the added quality of HiRes audio only when I am focusing on the music.

If you do not have the time or the mood to focus on the music and nothing else, listening to HiRes audio does not have any added value.

Music

In the introduction, I mentioned that not all music is available in HiRes quality. And I am not worried about this. I have a quite large CD collection. I listened to many of those in various HiRes formats: FLAC, DSD or MQA (on TIDAL). I can hear the difference. But for many of the music I listen to, I need to listen carefully. With 3x the price and 3x the storage area, there is often only minimal improvements in audio quality. The “Atom Heart Mother” album by Pink Floyd in 192kHz/24bit set me back with more than 3 months of subscription fee for TIDAL. Was it worth it? Definitely. A good recording became even better: all the little noises became completely life-like. However, another album I bought at the same time for the price did not feel anything special.

Of course, there are genres which make better use of HiRes. No wonder that most of the HiRes capable equipment is sold with jazz or classical recordings. Luckily, there are many albums belonging to these both on TIDAL or HDTracks. However, my guess is that much of the albums available in HiRes formats do not make much use of the extra audio quality. They are sold in HiRes format only to generate some extra income for the musician and/or record label.

Conclusion

As you can see, there is no easy and straightforward answer for my initial question. You need the right equipment, the right environment, dedicated time and suitable music to enjoy the advantages of HiRes audio. And, of course, a good pair of ears is also a prerequisite. :-)

Patrocinadores de Akademy-es 2021 en línea #akademyes

Todo evento supone siempre unos gastos:, incluso los online ya que los servidores no son gratuitos. Por este motivo, Akademy-es 2021 (#akademyes) en línea buscaba (y sigue buscando) patrocinadores con los que cubrir esos mínimo dispendios. Pues bien, de momento ya tenemos 2 patrocinadores de Akademy-es 2021 en línea pero la puerta sigue abierta.

Patrocinadores de Akademy-es 2021 en línea #akademyes

Del 19 al 21 de noviembre Akademy-es 2021 se celebrará en línea, el evento más importante para los desarrolladores y simpatizantes de KDE, organizado por KDE España.

Desde KDE Blog quiero animar a patrocinar este evento ya que cualquier organización que lo haga recibirá visibilidad no solo en España, sino a nivel mundial en el campo del Software Libre, ya que muchos de los integrantes de la Comunidad tienen fuertes vínculos con países de todo el mundo. Recordemos que muchos de los integrantes de KDE España son miembros de KDE e.V., la fundación internacional que auspicia el proyecto.

El evento tendrá presentaciones de primer nivel de temas relativos a las nuevas tecnologías, incluyendo aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, desarrollo de software y multimedia. La comunidad KDE ha presentado innovaciones en todos estos campos a lo largo de su historia. Como patrocinador, su organización tendrá la oportunidad de participar en este entorno creativo y ser conocida por los asistentes.

Además, las discusiones técnicas no son el único objetivo de Akademy-es. El evento es también una oportunidad de networking y de conocer gente. Los eventos sociales son también muy importantes, ya que fomentan la creación del ambiente de cordialidad dentro de la comunidad KDE que permite la aparición de nuevas ideas; así que si lo desea puede también patrocinar un evento social.

De momento ya tenemos algunos patrocinadores y colaboradores de Akademy-es 2021 confirmados, se trata de openSUSE y Slimbook

Esto, evidentemente, se merece una pequeña reseña en el blog.

Patrocinador: openSUSE

Patrocinadores de Akademy-es 2021 en línea #akademyes

El proyecto openSUSE, de sobre conocido por los lectores habituales del bloges una comunidad mundial que promueve el uso de Linux en todas partes. openSUSE crea una de las mejores distribuciones de Linux del mundo, en la que se trabaja de forma conjunta, abierta, transparente y amistosa como parte de la comunidad mundial de software libre y de código abierto.

El proyecto está controlado por su comunidad y depende de las contribuciones de sus miembros, que trabajan como probadores, escritores, traductores, expertos en usabilidad, artistas y embajadores o desarrolladores. El proyecto abarca una amplia variedad de tecnologías, gentes con distintos niveles de experiencia, que hablan distintos idiomas y que tienen diferentes orígenes culturales.

Colaborador: Slimbook

La compañía dedicada a ensamblar dispositivos compatibles con el sistema GNU/Linux Slimbook se está conviertiendo en un habitual en las Akademy-es y Akademy Internacional, lo cual unido al lanzamiento del ultrabook KDE Slimbook II demuestra su compromiso con la Comunidad KDE.

La compañía no ha parado de innovar y en la actualidad ofrece ultrabooks de 13, 14 y 15 pulgadas, minipcs de tamaño reducido y potencia descomunal como el Slimbook One, pantallas curvas con ordenador incorporado o sus ordenadores-torre Gaming.

Por cierto, en esta ocasión, Slimbook presta sus instalaciones para realizar una de las jKaranas del próximo fin de semana del 19 al 21 de noviembre.

Nov 15th, 2021

Charlas sobre #softwarelibre en general y #KDE en Akademy-es 2021

Akademy-es 2021 organizado por la asociación KDE España volverá a ser el punto de encuentro donde escuchar interesantes charlas sobre software y culturas libres, en especial las creadas por la comunidad KDE

KDE España es una asociación formada por simpatizantes de KDE y del software libre que tiene como objetivo difundir las tecnologías y el software creado por la comunidad KDE.

De manera anual KDE España celebra un evento cada vez en una ciudad de España, que tiene como fin difundir el software libre, KDE y juntarse los miembros de la asociación para debatir y tomarnos unas cervezas.

Desde hace un par de años por motivos de la pandemia el evento se realiza de manera online, lo que por un lado impide el encuentro físico con lo que conlleva, pero por otro permite el poder asistir a más gente ya que no hay que desplazarse, alojarse, etc.

Este año, de nuevo vuelve a celebrarse el Akademy-es de manera online y se celebrará el fin de semana del 19, 20 y 21 de noviembre de 2021.

Una vez más se ha creado un gran cartel de charlas que abarcan no solo a KDE, si no a otras materias relacionadas con el software y la cultura libres.

En primer lugar el viernes 19 se celebrará un taller de Producción de Podcast realizado con software libre e impartido por David Marzal:

18:30 – 20:30 Taller Producción de podcast KDE Express con Software LibreDavid Marzal

Se tratarán utilidades como Audacity, ffmpeg, VLC, Konsole, bash, Dolphin, Kate, Hugo, Gitlab Pages, Firefox

El sábado 20 habrá una jornada intensa de charlas que empezarán a las 12h y se celebrarán hasta las 22h con pausa para comer, por supuesto:

12:00 – 12:10 Ceremonia de aperturaAdrián Chaves, presidente de KDE España

12:10 – 12:50 La colección de parches KDE Qt 5.15Albert Astals Cid, desarrollador de KDE

12:50 – 13:40 KdenliveJuan Febles, editor de Podcast Linux

13:40 – 14:30 KalendarClaudio Cambra, desarrollador de KDE

14:30 – 15:10 Nuevos horizontes en Linux Multimedia con PipeWireJulián Bouzas, Equipo de Multimedia de Collabora

Descanso

17:00 – 17:50 10 trucos de KDEBaltasar Ortega, secretario de KDE España

17:50 – 18:40 LliureX se pasa a KDEEnrique Medina Gremaldos, Lliurex

18:40 – 19:30 Asterisk y las comunicaciones libres – Jesús Pacheco, asesor informático

19:30 – 20:00  Charlas relámpago

Las charlas relámpago tendrán una duración de aproximada entre 5 y 10 minutos.

20:00 – 20:40 ¿Qué es KDE España y a qué se dedica?Junta KDE España

22:00 Programa social

El domingo 21 de nuevo más charlas interesantes:

12:00 Comienzo de la sesión del domingo

12:10 – 12:50 Wiki Loves, los concursos de fotografía en Wikipedia, Santiago Navarro Sanz, vocal de Wikimedia España, y editor de Wikipedia y de Wikimedia Commons

12:50 – 13:40 Eclipse FoundationAgustín Benito, Oniro Program Manager

13:40 – 14:30 Firmas digitales en ficheros PDF con Okular – Albert Astals Cid, desarrollador de KDE

14:30 – 15:00 Charlas relámpago

Las charlas relámpago tendrán una duración de aproximada entre 5 y 10 minutos.

Descanso

17:00 – 17:25 Contratos marco de desarrollo y cláusulas de propiedad intelectualMarelisa Blanco, nolegaltech

17:25 – 17:50 Blockchain y software libre Mar Diez Henao, nolegaltech

17:50 – 18:40 Plasma Mobile y openSUSE en PinephoneAdrián Campos, desarrollador de KDE

18:40 – 19:10 Charlas relámpago

Las charlas relámpago tendrán una duración de aproximada entre 5 y 10 minutos.

19:15 – 20:00 Hardware y KDEAleix Pol, desarrollador de KDE y presidente de KDE e.V.

20:00 – 20:10 Clausura Akademy-es 2021Adrián Chaves, presidente de KDE España


Seguro que encontrarás una charla o un ponente que no te quieres perder porque te interesan, y te animo a que te dejes sorprender con otras charlas que a lo mejor a priori no te interesan, pero en las que seguro que descubres algo interesante.

Reserva el fin de semana para pasarlo con KDE España en compañía de las personas que asistan al Akademy-es 2021.

Además este año, también se han creado un nuevo formato llamado jAkaranas, que es una reunión local de personas que quieren asistir al Akademy-es y que se reunen para verlo justas en un local, asociación, etc.

Las ciudades que han confirmado sus jAkaranas son:

Pero tu puedes todavía crear tu jAkarana en tu ciudad.

Enlaces de interés

Nov 14th, 2021

Canal de Peertube de KDE: Kockatoo

Este domingo es un excelente día para poder por fin presentaros el canal de Peertube de KDE. Se llama Kocaktoo y es simplemente una alternativa libre de youtube. ¿Quieres saber más cosas? Sigue leyendo.

Canal de Peertube de KDE: Kockatoo

Para los que no conozcan este servicio, os presento (y me sirve a mi para seguir conociéndolo más a fondo) PeerTube, desarrollado por Framasoft, es la alternativa gratuita y descentralizada a las plataformas de video, que le brinda más de 400000 vídeos publicados por 60000 usuarios y vistos más de 15 millones de veces.

Hace poco, la asociación GNU/Linux València anunció que empezaba a utilizar este servicio, poco tiempo después, anuncié que KDE España también empezaba a utilizar este servicio. Lo que no dije es que esta instancia de Peertube en realidad estaba siendo alojada en una mayor de la Comunidad KDE: Kockatoo.

KDE España está ya presente en Peertube, la alternativa libre a Youtube
Canal de KDE España en Kockatoo

De esta forma, en este instancia de KDE podemos encontrar todo tipo de vídeos, desde los de KDE España que ya he comentado hasta los vídeos de Niccolò Ve pasando por anuncios de lanzamiento como el último de Plasma 5.23, edición 25 aniversario.

openSUSE Leap 15.3 安裝小記

openSUSE Leap 15.3 安裝小記


openSUSE Leap 15.2 Lifetime 到 2021/11 


趕在雙十一過後才認命的動手安裝 openSUSE Leap 15.3


安裝前處理

 • 使用 imagewriter 建立 openSUSE 安裝USB

 • 整理 /home/sakana 目錄

  • 使用 du -h --max-depth=1 /home/sakana 檢查

  • 清掉不要的檔案, 特別是 ~/.cache , ~/.config 內兩大瀏覽器內有站很大空間的 cache ( 這次趕時間就沒有這樣做 )

  • 因為有很多相關的 config 在個人家目錄內, 所以先把舊的 openSUSE Leap 15.1 的 /home 目錄, 使用# tar    cvf   home.tar  /home 進行打包到隨身碟 ( 不要使用 .gz 方式, 會比較快速 )

  • 新機器再使用 tar 指令還原回來

   • 這次先在 console F1 使用 root 使用者 tar 檔案在 /root/sakanahome.tar 然後將 /home/sakana 變更為 /home/sakana.tar, 將解壓縮的檔案直接移動過去


這次也是使用 USB 來進行安裝,  


== 安裝過程小記==


這次建立的時候我還是選擇 GNOME 桌面


磁碟區分割的部分, 使用引導的方式安裝, 因為一直出線開機分割區的警告, 所以我就用引導模式

 • 刪除所有分割區 

 • 建立獨立分割區 XFS

 • 根目錄取消 Btrfs 快照


===============


Network Manager:


openSUSE Leap 15.3 預設為 Network ManagerGoogle Chrome:95.0

https://www.google.com/intl/zh-TW/chrome/browser/ 


還是會有驗證性問題, 但是功能沒有差異

為了進行google 登入,先使用 Google 驗證App,  後面來處理yubikey


home 資料回復:


因為有很多相關的 config 在個人家目錄內, 所以先把舊的 openSUSE Leap 15.0 的 /home 目錄, 使用# tar    cvf   home.tar  /home 進行打包到隨身碟 ( 不要使用 .gz 方式, 會比較快速 )

新機器再使用 tar 指令還原回來

 • 這次先在 console F1 使用 root 使用者 tar 檔案在 /root/sakanahome.tar 然後將 /home/sakana 變更為 /home/sakana.tar, 將解壓縮的檔案直接移動過去Notes

 • Ifconfig 預設沒有安裝, 要使用 ip  address show


關閉GNOME裡面的搜尋功能預設關閉 (點選右上角的設定按鈕), 因為我覺得用不到中文輸入法問題:


不知道為何我的 gcin and ibus 同時存在

所以我就把 ibus 移除了


取消 USB 為安裝來源

# yast2  repositories Freemind:


因為 Freemind 沒有在 Leap 15.3 看到

所以嘗試使用 snapd 的方式來安裝, 參考官方網頁


安裝方式紀錄 

# zypper  addrepo  --refresh  https://download.opensuse.org/repositories/system:/snappy/openSUSE_Leap_15.3  snappy


# zypper  --gpg-auto-import-keys  refresh


# zypper  dup  --from  snappy


# zypper  install  snapd


Additional rpm output:

Please reboot, logout/login or source /etc/profile to have /snap/bin added to PATH.

On a Tumbleweed and Leap 15.3+ systems you need to run: systemctl enable snapd.apparmor.service


可以重開機, 登出登入, 讓 路徑變數內有 /snap/bin 這個路徑

 • 在 X 11 下就是開一個新的終端機切換為 root, 檢查 $PATH

 • 建議使用重開機的方式


# systemctl  enable  snapd


# systemctl  start  snapd


# systemctl  enable  snapd.apparmor


# systemctl  start  snapd.apparmor


# snap install freemind


實際上要重開機才會生效, 使用者應用程式才找的到


.mm 的檔案指定用 freemind  開啟新增 Packman 套件庫:


使用 #yast2  repositories 加入社群版本的Packman 


#yast2  repositories


 • 除了 Packman 順便加入 nVidia 套件庫


Firefox Sync:

登入 Firefox Sync, 會處理之前有下載的 Pluginflash-player:

# zypper   install   flash-player


Telegram desktop:


Telegram 要使用 軟體 (  Flatpak  ) 來安裝才可以輸入中文

 • snap 版本嘗試過, 不能輸入中文

 • 下載 telegram 的 .xz 解壓縮也不能輸入中文播放器:


Codecs 的部分參考網路上找到的


# zypper  install  opi


# opi codecs


 • 這邊會裝 ffmpeg-4 以及一堆套件

 • 之後就可以使用播放器看 .mp4Skype:


使用網頁版的 Skype 不另外安裝GNOME Extension:


參考調校小記


主要是裝 chrome 內的 GNOME Shell integration


然後到 https://extensions.gnome.org/

選想裝的 Extension, 調爲 on 就好

裝了

 • TopIcons Plus 

 • NetSpeed


.7z 支援:

# zypper  install  p7zip


imagewriter:

# zypper  install  imagewriter

用來製作開機 USB


rdesktop 安裝與測試:

#zypper  install  freerdp


執行方式

#xfreerdp  -g  1280x1024  -u administrator  HOST_IP


修改 LS_OPTIONS 變數

# vi   /etc/profile.d/ls.bash

把 root 的 LS_OPTIONS 的 -A 移除


修改 HISTSIZE 變數

# vi   /etc/profile

修改 HISTSIZE 的筆數ansible 安裝:


目前版本 2.9.21

#zypper  install  ansible


變更主機名稱:


#yast2 lanDropbox 135.4.421版 :


openSUSE Leap 15.3 預設不支援 dropbox

參考官方網站上面斷頭的安裝方式來安裝


> cd  ~  && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86_64" | tar xzf -


接下來,請從新建立的 .dropbox-dist 資料夾執行 Dropbox 精靈。


> ~/.dropbox-dist/dropboxd


順便安裝 Nautilus 相關套件

# zypper  install  nautilus-extension-dropboxFilezilla 安裝:


#zypper  install  filezillaAzure-cli 安裝:


版本: 2.30.0

參考 


匯入 rpm key

# rpm --import   https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc


新增 Azure CLI 的 repo

# zypper  addrepo --name 'Azure CLI' --check https://packages.microsoft.com/yumrepos/azure-cli azure-cli


安裝 azure-cli 套件

# zypper  install --from azure-cli  -y  azure-cli


使用互動的方式登入 azure ( 現在已經不需要輸入機器碼, 直接驗證帳號就可以  )

> az  login


AWS Cli 安裝:


版本: 2.3.6# curl  "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip"  -o  "awscliv2.zip"


# unzip  awscliv2.zip


# ./aws/install


# aws --version


aws-cli/2.3.6 Python/3.8.8 Linux/5.3.18-59.10-default exe/x86_64.opensuse-leap.15 prompt/off


將補齊的指令 寫到或是修改到個人家目錄的 .bashrc 內

 • echo "complete -C '/usr/local/bin/aws_completer' aws" >> /root/.bashrcGoogle Cloud SDK ( gcloud )安裝:


參考 http://sakananote2.blogspot.com/2019/04/gsutil-google-cloud-storage-in-opensuse.html

安裝 gcloud

 • 但是目前實務上是使用容器的方式來執行


使用一般使用者安裝


> wget https://dl.google.com/dl/cloudsdk/channels/rapid/downloads/google-cloud-sdk-364.0.0-linux-x86_64.tar.gz 


> tar  zxvf  google-cloud-sdk-305.0.0-linux-x86_64.tar.gz


> ./google-cloud-sdk/install.sh


透過 gcloud 安裝 kubectl


> gcloud  components  install  kubectl


確認版本

> kubectl  version  --client


Visual Studio Core 相關 :


安裝 git

# zypper  install  git


參考 http://sakananote2.blogspot.com/2019/01/visual-studio-code-with-opensuse-leap-15.html


安裝 vscode


# rpm  --import   https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc


# sh  -c  ' echo -e "[code]\nname=Visual Studio Code\nbaseurl=https://packages.microsoft.com/yumrepos/vscode\nenabled=1\ntype=rpm-md\ngpgcheck=1\ngpgkey=https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc"  >  /etc/zypp/repos.d/vscode.repo '


# zypper  refresh


# zypper  install  code


安裝 vscode extension ( 這次沒有作, 因為將舊的 /home 還原回來, 另外目前 vscode 也有同步機制 )

 • AWS Toolkit for Visual Studio Code

 • Bracket Pair Colorizer

 • Code Time

 • Git Graph

 • GitHub Pull Requests

 • GitLens

 • Kubernetes

 • Python

 • REST Client

 • GitHub Pull Requests and IssuesPPSSPP 安裝:


#zypper  install  ppsspp


Podman 安裝:


參考官方網頁


# zypper  install  podman


看起來目前的階段 docker 與 podman 還是要並存 - 生態系支援與 rootless podman 相關考量


Docker 安裝:


目前版本 20.10.9

#zypper  install  docker


將使用者 sakana  加入 docker  群組 

# usermod -a -G docker sakana


#systemctl  start  docker

#systemctl  enable   dockerPPPoE 設定:


目前光世代有配一個固定 IP

參考 http://sakananote2.blogspot.com/2021/05/nmcli-network-manager-pppoe-ip.html


設定 PPPoE 以及固定 IP這個版本沒有安裝的, 以後要安裝就看之前的筆記這樣又可以再戰一年 :p


~ enjoy it


參考

Nov 13th, 2021

Actualización de noviembre del 2021 de KDE Frameworks

Pasdo ya del 25 aniversario de KDE, siguen las entradas recurrentes de las actualizaciones mensuales de rigor que demuestra que los desarrolladores de KDE no dejan de trabajar en sus librerías. Así que se congratulan en anunciar la actualización de noviembre del 2021 de KDE Frameworks.  Con esta se llega a la versión 5.88, un suma y sigue de compromiso y constancia que no parece que tenga un final cercano.

Actualización de noviembre del 2021 de KDE Frameworks

A pesar de que para los usuarios corrientes esta noticia sea algo confusa ya que no se trata de realzar una nueva aplicación ni de una nueva gran funcionalidad del escritorio, el desarrollo de KDE Frameworks tiene repercusiones directas en él a medio y largo plazo.

La razón de esta afirmación es que KDE Frameworks es básicamente la base de trabajo de los desarrolladores para realizar sus aplicaciones, es como el papel y las herramientas de dibujo para un artista: cuanto mejor sea el papel y mejores pinceles tenga, la creación de una artista será mejor.

Actualización de noviembre del 2021 de KDE Frameworks

De esta forma, las mejoras en KDE Frameworks facilitan el desarrollo del Software de la Comunidad KDE, haciendo que su funcionamiento, su estabilidad y su integración sea la mejor posible.

El sábado 13 de noviembre de 2021 ha sido lanzado KDE Frameworks 5.88, la nueva revisión del entorno de programación sobre el que se asienta Plasma 5, el escritorio GNU/Linux de la Comunidad KDE, y las aplicaciones que se crean con para él.

Hay que recordar que los desarrolladores de KDE decidieron lanzar actualizaciones mensuales de este proyecto y lo están cumpliendo con puntualmente. La idea es ofrecer pocas pero consolidadas novedades, a la vez que se mantiene el proyecto evolucionando y siempre adaptándose al vertiginoso mundo del Software Libre.

Una gran noticia para la Comunidad KDE que demuestra la evolución continua del proyecto que continua ganando prestigio en el mundo de los entornos de trabajo Libres.

Más información: KDE

¿Qué es KDE Frameworks?

Para los que no lo sepan, KDE Frameworks añade más de 70 librerías a Qt que proporcionan una gran variedad de funcionalidades necesarias y comunes, precisadas por los desarrolladores, testeadas por aplicaciones especí­ficas y publicadas bajo licencias flexibles. Como he comentado, este entorno de programación es la base para el desarrollo tanto de las nuevas aplicaciones KDE y del escritorio Plasma 5.

Actualización de noviembre del 2021 de KDE Frameworks

Aquí podéis encontrar un listado con todos estos frameworks y la serie de artículos que dedico a KDE Frameworks en el blog,

Recuerda que puedes ver una introducción a Frameworks 5.0 en su anuncio de lanzamiento.

#openSUSE Tumbleweed revisión de la semana 45 de 2021

Tumbleweed es una distribución «Rolling Release» de actualización contínua. Aquí puedes estar al tanto de las últimas novedades.

Tumbleweed

openSUSE Tumbleweed es la versión «rolling release» o de actualización continua de la distribución de GNU/Linux openSUSE.

Hagamos un repaso a las novedades que han llegado hasta los repositorios esta semana.

El anuncio original lo puedes leer en el blog de Dominique Leuenberger, publicado bajo licencia CC-by-sa, en este este enlace:

Tumbleweed cuando toma un ritmo se mantiene si nada lo impide. Así es como esta semana se han publicado 5 nuevas snapshots: 1104, 1105, 1106, 1107 y 1110.

Los cambios más notables que han llegado a los repositorios de Tumbleweed son:

 • Mozilla Thunderbird 91.3.0
 • Mozilla Firefox 94.0.1
 • KDE Gear 21.08.3
 • Meson 0.59.4
 • GNOME 41.1
 • Libvirt 7.9.0
 • Más mejoras para rpmlint 2

Y pronto llegarán más actualizaciones. Entre las más importantes podemos destacar:

 • Coreutils 9.0
 • X.org server 21.1
 • XEN 4.16.0
 • Linux kernel 5.15.1
 • Rust 1.56
 • ICU 70.1
 • tbb 2021.4
 • gc 8.2.0
 • openSSL 3.0

Si quieres estar a la última con software actualizado y probado utiliza openSUSE Tumbleweed la opción rolling release de la distribución de GNU/Linux openSUSE.

Mantente actualizado y ya sabes: Have a lot of fun!!

Enlaces de interés

Geeko_ascii

——————————–